New International Reader's Version

Psalm 86

Psalm 86

A prayer of David.

Lord, hear me and answer me.
    I am poor and needy.
Keep my life safe, because I am faithful to you.
    Save me, because I trust in you.
    You are my God.
Lord, have mercy on me.
    I call out to you all day long.
Bring joy to me.
    Lord, I put my trust in you.

Lord, you are forgiving and good.
    You are full of love for all who call out to you.
Lord, hear my prayer.
    Listen to my cry for mercy.
When I’m in trouble, I will call out to you.
    And you will answer me.

Lord, there’s no one like you among the gods.
    No one can do what you do.
Lord, all the nations you have made
    will come and worship you.
    They will bring glory to you.
10 You are great. You do wonderful things.
    You alone are God.

11 Lord, teach me how you want me to live.
    Do this so that I will depend on you, my faithful God.
Give me a heart that doesn’t want anything
    more than to worship you.
12 Lord my God, I will praise you with all my heart.
    I will bring glory to you forever.
13 Great is your love for me.
    You have kept me from going down into the place of the dead.

14 God, proud people are attacking me.
    A gang of mean people is trying to kill me.
    They don’t care about you.
15 But Lord, you are a God who is tender and kind.
    You are gracious.
You are slow to get angry.
    You are faithful and full of love.
16 Come to my aid and have mercy on me.
    Show your strength by helping me.
    Save me because I serve you just as my mother did.
17 Prove your goodness to me.
    Then my enemies will see it and be put to shame.
    Lord, you have helped me and given me comfort.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 86

Psalmul 86

O rugăciune a lui David

Doamne, pleacă-Ţi urechea şi răspunde-mi,
    căci sunt sărman şi lipsit.
Păzeşte-mi sufletul, căci sunt credincios,
    mântuieşte-l pe robul Tău, căci Tu eşti Dumnezeul meu;
        eu mă încred în Tine!
Stăpâne, ai milă de mine,
    căci Te chem toată ziua!
Adu bucurie robului Tău,
    căci la Tine, Stăpâne,
        îmi ridic sufletul.
Fiindcă Tu, Stăpâne, eşti bun şi iertător,
    bogat în îndurare faţă de toţi cei ce Te cheamă.
Doamne, auzi-mi rugăciunea,
    ascultă glasul cererii mele!
Te chem în ziua necazului meu,
    căci Tu îmi răspunzi.

Stăpâne, nu este nimeni ca Tine între zei!
    Nimic nu se aseamănă cu lucrările Tale!
Toate neamurile, pe care Tu le-ai făcut,
    vor veni să se închine înaintea Ta, Stăpâne,
        şi să-Ţi proslăvească Numele.
10 Tu eşti mare, eşti înfăptuitor de minuni;
    numai Tu eşti Dumnezeu!

11 Doamne, învaţă-mă calea Ta,
    şi voi umbla în adevărul Tău!
Dă-mi o inimă neîmpărţită
    pentru a mă teme de Numele Tău!
12 Te laud, Stăpâne, Dumnezeul meu, din toată inima mea,
    proslăvesc Numele Tău pe vecie,
13 căci mare este îndurarea Ta faţă de mine;
    Tu mi-ai scăpat sufletul din adânca Locuinţă a Morţilor.

14 Dumnezeule, nişte îngâmfaţi se ridică împotriva mea
    şi o ceată de asupritori caută să mă omoare,
        oameni care nu ţin seama de Tine.
15 Tu însă, Stăpâne, eşti un Dumnezeu milostiv şi îndurător,
    încet la mânie, plin de îndurare şi credincioşie!
16 Întoarce-Te spre mine şi ai milă de mine!
    Dă tăria Ta robului Tău
        şi mântuieşte-l pe fiul slujitoarei Tale[a]!
17 Înfăptuieşte un semn care să arate bunătatea Ta faţă de mine,
    ca astfel duşmanii mei să vadă şi să fie făcuţi de ruşine
        pentru că Tu, Doamne, m-ai ajutat şi m-ai mângâiat.

Notas al pie

  1. Psalmii 86:16 Sau: pe credinciosul Tău fiu.