New International Reader's Version

Psalm 86

Psalm 86

A prayer of David.

Lord, hear me and answer me.
    I am poor and needy.
Keep my life safe, because I am faithful to you.
    Save me, because I trust in you.
    You are my God.
Lord, have mercy on me.
    I call out to you all day long.
Bring joy to me.
    Lord, I put my trust in you.

Lord, you are forgiving and good.
    You are full of love for all who call out to you.
Lord, hear my prayer.
    Listen to my cry for mercy.
When I’m in trouble, I will call out to you.
    And you will answer me.

Lord, there’s no one like you among the gods.
    No one can do what you do.
Lord, all the nations you have made
    will come and worship you.
    They will bring glory to you.
10 You are great. You do wonderful things.
    You alone are God.

11 Lord, teach me how you want me to live.
    Do this so that I will depend on you, my faithful God.
Give me a heart that doesn’t want anything
    more than to worship you.
12 Lord my God, I will praise you with all my heart.
    I will bring glory to you forever.
13 Great is your love for me.
    You have kept me from going down into the place of the dead.

14 God, proud people are attacking me.
    A gang of mean people is trying to kill me.
    They don’t care about you.
15 But Lord, you are a God who is tender and kind.
    You are gracious.
You are slow to get angry.
    You are faithful and full of love.
16 Come to my aid and have mercy on me.
    Show your strength by helping me.
    Save me because I serve you just as my mother did.
17 Prove your goodness to me.
    Then my enemies will see it and be put to shame.
    Lord, you have helped me and given me comfort.

Het Boek

Psalmen 86

1Een gebed van David.

Buig U tot mij over, Here,
en geef mij antwoord.
Ik ben in grote moeilijkheden
en zeer te beklagen.
Bescherm mij,
ik heb immers diep ontzag voor U?
U bent mijn God.
Bevrijd uw dienaar
die zijn vertrouwen op U stelt.
Mijn God, geef mij uw genade.
De hele dag door roep ik naar U.
Geef mij uw vreugde, mijn God,
ik richt mij helemaal op U.
Here, U bent zo goed
en vergeeft graag.
Ieder die U aanroept,
mag zich koesteren in uw goedheid en liefde.
Here, luister toch naar mijn gebed,
neem mijn smeken ter harte.
In tijden van grote moeite en zorgen
roep ik naar U,
omdat U mij altijd antwoord geeft.
Geen van de afgoden
kan zich met U meten, Here.
Niemand kan uw werk evenaren.
Eenmaal zullen alle volken,
die allemaal door U zijn gemaakt,
naar U toekomen
en voor U neerknielen, Here.
Dan zullen zij allemaal
uw naam eren.
10 Want U bent een grote God
en U doet wonderen.
Alleen U, mijn God, kunt dat doen.
11 Here, leer mij hoe ik uw wil kan doen,
zodat ik oprecht zal leven.
Geef dat ik niet innerlijk verdeeld zal zijn,
maar alleen U zal dienen.
12 Here, mijn God,
ik wil U met mijn hele hart prijzen
en altijd alleen uw naam de eer geven.
13 U bewijst mij zoveel goedheid en liefde,
U hebt mij gered van de godverlatenheid.
14 Help mij, God,
want mijn tegenstanders keren zich tegen mij.
Misdadigers willen mij doden.
Aan U denken zij niet.
15 Here, U bent een God die genade geeft
en vol medelijden en liefde naar mij omziet.
Ook bent U heel geduldig
en toont mij uw liefde, goedheid en trouw.
16 Kom naar mij toe en geef mij uw genade.
Geef uw dienaar kracht
en bevrijd de zoon van uw dienares.
17 Laten mijn vijanden zien dat U mij helpt en redt.
Dan zullen zij zich schamen
omdat U, Here, mij hebt geholpen en getroost.