New International Reader's Version

Psalm 85

Psalm 85

For the director of music. A psalm of the Sons of Korah.

Lord, you were good to your land.
    You blessed the people of Jacob with great success again.
You forgave the evil things your people did.
    You took away all their sins.
You stopped being angry with them.
    You turned your great anger away from them.

God our Savior, make us new again.
    Stop being unhappy with us.
Will you be angry with us forever?
    Will you be angry for all time to come?
Won’t you give us new life again?
    Then we’ll be joyful because of what you have done.
Lord, show us your faithful love.
    Save us.

I will listen to what God the Lord says.
    He promises peace to his faithful people.
    But they must not turn to foolish ways.
I know he’s ready to save those who have respect for him.
    Then his glory can be seen in our land.

10 God’s truth and faithful love join together.
    His peace and holiness kiss each other.
11 His truth springs up from the earth.
    His holiness looks down from heaven.
12 The Lord will certainly give what is good.
    Our land will produce its crops.
13 God’s holiness leads the way in front of him.
    It prepares the way for his coming.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 85

Psalmul 85

Pentru dirijor. Al korahiţilor. Un psalm.

Doamne, Tu ai fost binevoitor cu ţara Ta,
    aducând înapoi pe prizonierii lui Iacov.
Ai iertat vina poporului Tău,
    acoperindu-i toate păcatele.Sela
Ţi-ai oprit toată furia,
    ai renunţat la mânia Ta aprinsă!

Dumnezeul mântuirii noastre, adu-ne înapoi
    şi opreşte-Ţi supărarea faţă de noi!
Oare să te fi mâniat Tu pe noi pe vecie?
    Vei continua Tu să te mânii din generaţie în generaţie?
Oare să nu ne înviorezi Tu din nou,
    ca astfel poporul Tău să se bucure iarăşi de Tine?
Doamne, arată-ne iarăşi îndurarea Ta!
    Dă-ne din nou mântuirea Ta!

Eu voi asculta ce vorbeşte Dumnezeu, Domnul,
    căci El promite pacea poporului Său şi credincioşilor Săi,
        numai ei să nu se întoarcă la nebunie.
Într-adevăr, mântuirea Lui este aproape de cei ce se tem de El,
    pentru ca slava să locuiască în ţara noastră.

10 Îndurarea şi credincioşia se întâlnesc,
    iar dreptatea şi pacea se sărută.
11 Adevărul răsare din pământ,
    iar dreptatea priveşte din ceruri.
12 Da, Domnul dă ceea ce este bun,
    iar pământul nostru îşi dă rodul.
13 Dreptatea merge înaintea Lui
    şi pregăteşte calea pentru paşii Săi.