New International Reader's Version

Psalm 84

Psalm 84

For the director of music. According to gittith. A psalm of the Sons of Korah.

Lord who rules over all,
    how lovely is the place where you live!
I can’t wait to be in the courtyards of the Lord’s temple.
    I really want to be there.
My whole being cries out
    for the living God.

Lord who rules over all,
    even the sparrow has found a home near your altar.
My King and my God,
    the swallow also has a nest there,
    where she may have her young.
Blessed are those who live in your house.
    They are always praising you.

Blessed are those whose strength comes from you.
    They have firmly decided to travel to your temple.
As they pass through the dry Valley of Baka,
    they make it a place where water flows.
    The rain in the fall covers it with pools.
Those people get stronger as they go along,
    until each of them appears in Zion, where God lives.

Lord God who rules over all, hear my prayer.
    God of the people of Jacob, listen to me.
God, may you be pleased with your anointed king.
    You appointed him to be like a shield that keeps us safe.

10 A single day in your courtyards is better
    than a thousand anywhere else.
I would rather guard the door of the house of my God
    than live in the tents of sinful people.
11 The Lord God is like the sun that gives us light.
    He is like a shield that keeps us safe.
    The Lord blesses us with favor and honor.
He doesn’t hold back anything good
    from those whose lives are without blame.

12 Lord who rules over all,
    blessed is the person who trusts in you.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 84

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Potsata mayimbidwe a Gititi. Salimo la ana a Kora.

1Malo anu okhalamo ndi okomadi,
    Inu Yehova Wamphamvuzonse!
Moyo wanga ukulakalaka, mpaka kukomoka,
    kufuna mabwalo a Yehova;
Mtima wanga ndi thupi langa zikufuwulira
    Mulungu wamoyo.

Ngakhale timba wapeza nyumba yokhalamo,
    ndiponso namzeze wadzipezera yekha chisa,
    kumene amagonekako ana ake
pafupi ndi guwa lanu la nsembe,
    Inu Yehova Wamphamvuzonse, Mfumu yanga ndi Mulungu wanga.
Odala amene amakhala mʼNyumba yanu;
    nthawi zonse amakutamandani.
            Sela

Odala amene mphamvu yawo ili mwa Inu,
    mitima yawo ikufunitsitsa kuyenda mʼmisewu yopita ku Ziyoni.
Pamene akudutsa chigwa cha Baka,
    amachisandutsa malo a akasupe;
    mvula ya chizimalupsa imadzazanso mayiwe ake.
Iwo amanka nakulirakulira mphamvu
    mpaka aliyense ataonekera pamaso pa Mulungu mu Ziyoni.

Imvani pemphero langa, Inu Yehova Mulungu Wamphamvuzonse;
    mvereni Inu Mulungu wa Yakobo.
            Sela
Yangʼanani chishango chathu, Inu Mulungu;
    yangʼanani mokoma mtima pa wodzozedwa wanu.

10 Nʼkwabwino kukhala mʼmabwalo anu tsiku limodzi
    kuposa kukhala kwina kwake kwa zaka 1,000;
Ine ndingakonde kukhala mlonda wa pa khomo la Nyumba ya Mulungu wanga
    kuposa kukhala mʼmatenti a anthu oyipa.
11 Pakuti Yehova Mulungu ndi dzuwa ndi chishango;
    Yehova amapereka chisomo ndi ulemu;
Iye sawamana zinthu zabwino
    iwo amene amayenda mwangwiro.

12 Inu Yehova Wamphamvuzonse,
    wodala ndi munthu amene amakhulupirira Inu.