New International Reader's Version

Psalm 83

Psalm 83

A song. A psalm of Asaph.

God, don’t remain silent.
    Don’t refuse to listen.
    Do something, God.
See how your enemies are growling like dogs.
    See how they are rising up against you.
They make clever plans against your people.
    They make evil plans against those you love.
“Come,” they say. “Let’s destroy that whole nation.
    Then the name of Israel won’t be remembered anymore.”

All of them agree on the evil plans they have made.
    They join forces against you.
Their forces include the people of Edom,
    Ishmael, Moab and Hagar.
They also include the people of Byblos, Ammon, Amalek,
    Philistia and Tyre.
Even Assyria has joined them
    to give strength to the people of Moab and Ammon.

Do to them what you did to the people of Midian.
    Do to them what you did to Sisera and Jabin at the Kishon River.
10 Sisera and Jabin died near the town of Endor.
    Their bodies were left on the ground like human waste.
11 Do to the nobles of your enemies what you did to Oreb and Zeeb.
    Do to all their princes what you did to Zebah and Zalmunna.
12 They said, “Let’s take over
    the grasslands that belong to God.”

13 My God, make them like straw that the wind blows away.
    Make them like tumbleweed.
14 Destroy them as fire burns up a forest.
    Destroy them as a flame sets mountains on fire.
15 Chase them with your mighty winds.
    Terrify them with your storm.
16 Lord, put them to shame
    so that they will seek you.

17 May they always be filled with terror and shame.
    May they die in dishonor.
18 May you, the Lord, let your enemies know who you are.
    You alone are the Most High God over the whole earth.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 83

Psalm 83

Klagan i en tid av nationell kris

1En sång, en psalm av Asaf.

2Gud, var inte tyst,

tig inte, var inte stilla.

3Se hur dina fiender larmar

och de som hatar dig sticker upp sina huvuden!

4De gör upp onda planer mot ditt folk.

De sammansvärjer sig mot dem som du beskyddar.

5”Kom,” säger de, ”låt oss utplåna detta folk,

så att ingen längre kommer ihåg Israels namn.”

6De är fullkomligt överens om det,

och de har ingått ett förbund mot dig,

7Edoms boningar, ismaeliter,

Moab och hagaréer,

8Geval, Ammon, Amalek,

filistéernas land och Tyros invånare.

9Också Assyrien har förenat sig med dem

och lånat ut sin styrka åt Lots ättlingar. Séla

10Gör med dem som du gjorde med Midjan,

och med Sisera och Javin vid Kishonbäcken,

11dem som utplånades i En-Dor

och som blev till gödsel på marken.

12Låt det gå deras mäktiga som Orev och Seev

och alla deras furstar som Sevach och Salmunna,

13som sa: ”Låt oss inta Guds betesmarker!”

14Min Gud, låt dem bli som virvlande ogräsfrö[a],

som agnar för vinden.

15Så som elden bränner ner skog

och lågor svedjer berg,

16jaga bort dem med din storm

och förskräck dem med ditt oväder.

17Låt deras ansikten täckas av skam,

så att de söker ditt namn, Herre.

18Låt dem skämmas och bli förskräckta,

låt dem komma på skam och förgås.

19Låt dem inse att du, vars namn är Herren,

är den Högste över hela jorden.

Notas al pie

  1. 83:14 Det hebreiska ordets exakta betydelse är osäker.