New International Reader's Version

Psalm 83

Psalm 83

A song. A psalm of Asaph.

God, don’t remain silent.
    Don’t refuse to listen.
    Do something, God.
See how your enemies are growling like dogs.
    See how they are rising up against you.
They make clever plans against your people.
    They make evil plans against those you love.
“Come,” they say. “Let’s destroy that whole nation.
    Then the name of Israel won’t be remembered anymore.”

All of them agree on the evil plans they have made.
    They join forces against you.
Their forces include the people of Edom,
    Ishmael, Moab and Hagar.
They also include the people of Byblos, Ammon, Amalek,
    Philistia and Tyre.
Even Assyria has joined them
    to give strength to the people of Moab and Ammon.

Do to them what you did to the people of Midian.
    Do to them what you did to Sisera and Jabin at the Kishon River.
10 Sisera and Jabin died near the town of Endor.
    Their bodies were left on the ground like human waste.
11 Do to the nobles of your enemies what you did to Oreb and Zeeb.
    Do to all their princes what you did to Zebah and Zalmunna.
12 They said, “Let’s take over
    the grasslands that belong to God.”

13 My God, make them like straw that the wind blows away.
    Make them like tumbleweed.
14 Destroy them as fire burns up a forest.
    Destroy them as a flame sets mountains on fire.
15 Chase them with your mighty winds.
    Terrify them with your storm.
16 Lord, put them to shame
    so that they will seek you.

17 May they always be filled with terror and shame.
    May they die in dishonor.
18 May you, the Lord, let your enemies know who you are.
    You alone are the Most High God over the whole earth.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 83

Psalmul 83

Un cântec. Un psalm al lui Asaf

Dumnezeule, să nu păstrezi tăcerea!
    Să nu taci şi să nu rămâi mut, Dumnezeule!
Iată că duşmanii Tăi vociferează
    şi cei ce Te urăsc îşi ridică fruntea.
Uneltesc împotriva poporului Tău,
    fac planuri împotriva celor ocrotiţi de Tine.
Ei spun astfel: „Haidem să-i nimicim ca neam
    şi să nu mai fie amintit numele lui Israel!“

Iată-i pe cei care au hotărât într-un gând
    să încheie un legământ împotriva Ta:
corturile Edomului şi ismaeliţii,
    Moabul şi hagareniţii[a],
Ghebal[b], Amon şi Amalek,
    Filistia şi locuitorii Tirului;
de asemenea, li s-a alăturat şi Asiria,
    punându-şi braţul alături de cel al fiilor lui Lot.Sela
Fă-le ca lui Midian,
    ca lui Sisera şi lui Iabin la uedul Chişon,
10 care au fost nimiciţi la En-Dor,
    ajungând bălegar pentru pământ!
11 Nobililor lor fă-le ca lui Oreb şi lui Zeeb,
    iar tuturor prinţilor lor fă-le ca lui Zebah şi lui Ţalmuna,
12 căci ei zic: „Să punem mâna
    pe păşunile lui Dumnezeu!“

13 Dumnezeul meu, fă-i un vârtej de praf,
    o pleavă luată de vânt,
14 un foc ce mistuie pădurea,
    o flacără ce aprinde munţii!
15 Aşa urmăreşte-i cu furtuna Ta
    şi îngrozeşte-i cu vijelia Ta!
16 Umple-le faţa de ruşine,
    ca să ajungă să caute Numele Tău, Doamne!
17 Să fie făcuţi de ruşine şi îngroziţi în veci de veci!
    Să fie daţi de ruşine şi să piară!
18 Şi să ştie astfel că Tu, al Cărui Nume este Domnul,
    Tu şi numai Tu eşti Cel Preaînalt peste întreg pământul!

Notas al pie

  1. Psalmii 83:6 Urmaşi ai lui Agar; sau: hagriţi, urmaşi ai lui Hagri (1 Cron. 11:38; 27:31)
  2. Psalmii 83:7 Biblos