New International Reader's Version

Psalm 83

Psalm 83

A song. A psalm of Asaph.

God, don’t remain silent.
    Don’t refuse to listen.
    Do something, God.
See how your enemies are growling like dogs.
    See how they are rising up against you.
They make clever plans against your people.
    They make evil plans against those you love.
“Come,” they say. “Let’s destroy that whole nation.
    Then the name of Israel won’t be remembered anymore.”

All of them agree on the evil plans they have made.
    They join forces against you.
Their forces include the people of Edom,
    Ishmael, Moab and Hagar.
They also include the people of Byblos, Ammon, Amalek,
    Philistia and Tyre.
Even Assyria has joined them
    to give strength to the people of Moab and Ammon.

Do to them what you did to the people of Midian.
    Do to them what you did to Sisera and Jabin at the Kishon River.
10 Sisera and Jabin died near the town of Endor.
    Their bodies were left on the ground like human waste.
11 Do to the nobles of your enemies what you did to Oreb and Zeeb.
    Do to all their princes what you did to Zebah and Zalmunna.
12 They said, “Let’s take over
    the grasslands that belong to God.”

13 My God, make them like straw that the wind blows away.
    Make them like tumbleweed.
14 Destroy them as fire burns up a forest.
    Destroy them as a flame sets mountains on fire.
15 Chase them with your mighty winds.
    Terrify them with your storm.
16 Lord, put them to shame
    so that they will seek you.

17 May they always be filled with terror and shame.
    May they die in dishonor.
18 May you, the Lord, let your enemies know who you are.
    You alone are the Most High God over the whole earth.

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 83

Ang Malaot nga mga Nasyon

1O Dios, indi ka lang magpahimuyong. Maghulag ka!
Kay tan-awa bala ang imo mga kaaway,
nagaginual sila sa pagsalakay kag nagapahambog sila nga magadaog sila.
Nagaplano sila sing tago kontra sa imo katawhan nga imo ginaatipan.
Nagasiling sila, “Dali kamo, laglagon naton ang nasyon sang Israel agod malimtan ini hasta san-o.”

Nagsugtanay sila sa ila malain nga plano.
Naghimo sila sang kasugtanan sa pagkontra sa imo.
Sila amo ang mga Edomnon, Ishmaelinhon, Moabnon, Hagarnon,
Gebalnon, Ammonhon, Amaleknon, Filistinhon, kag ang katawhan sang Tyre.
Nagbulig man sa ila ang Asiria nga isa ka makusog nga kadampig sang mga kaliwat ni Lot.[a]

Pierdiha sila, Ginoo, pareho sang imo ginhimo sa mga Midianhon kag kay Sisera kag kay Jabin sa Kishon nga ililigan sang tubig.
10 Nagkalamatay sila sa Endor kag ang ila mga bangkay nagkaladunot kag nangin abuno sa duta.
11 Laglaga ang ila mga pangulo pareho sang imo ginhimo kay Oreb kag kay Zeeb, kag kay Zeba kag kay Zalmuna.
12 Nagsiling sila, “Agawon ta ang duta sang Dios.”

13 O Dios ko, laptaha sila pareho sang yab-ok ukon sang upa nga ginapalid sang hangin.
14-15 Lagsa sila kag pahadluka sang imo bagyo pareho sa kalayo nga nagasunog sang mga kakahuyan sa bukid.
16 Pakahuy-i sila, Ginoo, hasta nga magdangop sila sa imo.
17 Kabay pa nga mahuy-an sila kag mahadlok sa wala sing katapusan.
Kabay pa nga mapatay sila nga kahuluya!
18 Kabay pa nga mareyalisar nila nga ikaw, Ginoo, amo lang ang Labing Mataas nga Dios sa bug-os nga kalibutan.

Notas al pie

  1. 83:8 mga kaliwat ni Lot: Siguro amo ang mga Moabnon kag mga Ammonhon.