New International Reader's Version

Psalm 82

Psalm 82

A psalm of Asaph.

God takes his place at the head of a large gathering of leaders.
    He announces his decisions among them.

He says, “How long will you stand up for those who aren’t fair to others?
    How long will you show mercy to sinful people?
Stand up for the weak and for children whose fathers have died.
    Protect the rights of people who are poor or treated badly.
Save those who are weak and needy.
    Save them from the power of sinful people.

“You leaders don’t know anything.
    You don’t understand anything.
You are in the dark about what is right.
    Law and order have been destroyed all over the world.

“I said, ‘You leaders are like gods.
    You are all children of the Most High God.’
But you will die, like mere human beings.
    You will die like every other leader.”

God, rise up. Judge the earth.
    All the nations belong to you.

Het Boek

Psalmen 82

1Een psalm van Asaf.

God staat te midden van de bijeenkomst van de goden,
Hij treedt in hun midden als rechter op.
Het lijkt wel of U de ongelovigen recht verschaft
en ons niet. Hoelang moet dat nog duren?
Spreek uw oordeel uit over armen en wezen,
laat het recht zegevieren voor de armzaligen
en hen die niets hebben.
Bevrijd de man die wordt vernederd en de arme,
red hen uit de handen van de misdadigers.
Zij zijn dom en kunnen niets vatten,
zij lopen in het donker en de aarde wankelt onder uw voeten.
Toch heb Ik gezegd:
‘U bent goden, kinderen van de Allerhoogste, allemaal.’
Net als andere mensen zullen zij sterven
en vallen als overwonnen koningen.
Kom, God, spreek recht over de aarde.
Alle volken zijn immers van U?