New International Reader's Version

Psalm 82

Psalm 82

A psalm of Asaph.

God takes his place at the head of a large gathering of leaders.
    He announces his decisions among them.

He says, “How long will you stand up for those who aren’t fair to others?
    How long will you show mercy to sinful people?
Stand up for the weak and for children whose fathers have died.
    Protect the rights of people who are poor or treated badly.
Save those who are weak and needy.
    Save them from the power of sinful people.

“You leaders don’t know anything.
    You don’t understand anything.
You are in the dark about what is right.
    Law and order have been destroyed all over the world.

“I said, ‘You leaders are like gods.
    You are all children of the Most High God.’
But you will die, like mere human beings.
    You will die like every other leader.”

God, rise up. Judge the earth.
    All the nations belong to you.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 82

Salimo la Asafu.

1Mulungu akutsogolera msonkhano waukulu;
    Iye akuweruza pakati pa “milungu.”

“Mudzateteza osalungama mpaka liti,
    ndi kukondera anthu oyipa?
Tetezani anthu ofowoka ndi amasiye;
    mukhazikitse ufulu wa anthu osauka ndi ozunzika.
Landitsani anthu ofowoka ndi osowa;
    apulumutseni mʼdzanja la anthu oyipa.

“Iwo sadziwa kanthu, sazindikira kalikonse.
    Amayendayenda mu mdima;
    maziko onse a dziko lapansi agwedezeka.

“Ndinati, ‘Inu ndinu Mulungu,
    nonsenu ndinu ana a Wammwambamwamba.’
Koma mudzafa ngati anthu wamba;
    mudzagwa ngati wolamula wina aliyense.”

Dzukani Inu Mulungu, weruzani dziko lapansi,
    pakuti mayiko onse ndi cholowa chanu.