New International Reader's Version

Psalm 81

Psalm 81

For the director of music. According to gittith. A psalm of Asaph.

Sing joyfully to God! He gives us strength.
    Give a loud shout to the God of Jacob!
Let the music begin. Play the tambourines.
    Play sweet music on harps and lyres.

Blow the ram’s horn on the day of the New Moon feast.
    Blow it again when the moon is full and the Feast of Booths begins.
This is an order given to Israel.
    It is a law of the God of Jacob.
He gave it as a covenant law for the people of Joseph.
    It was given when God went out to punish Egypt.
    There I heard a voice I didn’t recognize.

The voice said, “I removed the load from your shoulders.
    I set your hands free from carrying heavy baskets.
You called out when you were in trouble, and I saved you.
    I answered you out of a thundercloud.
    I tested you at the waters of Meribah.

“My people, listen and I will warn you.
    Israel, I wish you would listen to me!
Don’t have anything to do with the gods of other nations.
    Don’t bow down and worship any god other than me.
10 I am the Lord your God.
    I brought you up out of Egypt.
    Open your mouth wide, and I will fill it with good things.

11 “But my people wouldn’t listen to me.
    Israel wouldn’t obey me.
12 So I let them go their own stubborn way.
    I let them follow their own sinful plans.

13 “I wish my people would listen to me!
    I wish Israel would live as I want them to live!
14 Then I would quickly bring their enemies under control.
    I would use my power against their attackers.
15 Those who hate me would bow down to me in fear.
    They would be punished forever.
16 But you would be fed with the finest wheat.
    I would satisfy you with the sweetest honey.”

Swedish Contemporary Bible

Psalms 81

Psalm 81

En högtidssång

1För körledaren, enligt gittit. Av Asaf.

2Jubla högt inför Gud, vår styrka!

Höj glädjerop till Jakobs Gud!

3Stäm upp musik och slå på trummor,

spela på ljuvliga lyror och harpor!

4Stöt i horn vid nymånadsfester

och vid fullmåne på vår högtidsdag.

5För det är en föreskrift för Israel,

en bestämmelse av Jakobs Gud.

6Han bestämde det till en förordning åt Josef

när han drog ut ur Egyptens land.

Jag hörde ett språk som jag inte förstod.[a]

7”Jag lyfte bördan från hans axlar,

och hans händer befriades från korgen.

8Du ropade i din nöd,

och jag räddade dig.

Jag svarade från åskmolnet,

och jag prövade dig vid Merivas vatten. Séla

9Hör mitt folk, jag vill varna dig!

Israel, om du bara ville lyssna!

10Hos dig får inte finnas någon främmande gud,

och du får inte tillbe någon utländsk gud.

11Jag är Herren, din Gud,

som förde dig ut ur Egypten.

Öppna din mun, och jag kommer att fylla den.

12Men mitt folk lyssnade inte på mig.

Israel vill inte ha med mig att göra.

13Därför lät jag dem gå sina egna hårdhjärtade vägar

och leva som de själva ville.

14Om mitt folk ändå ville lyssna på mig,

ack, om Israel ville följa min väg!

15Då skulle jag snabbt besegra deras fiender

och ingripa mot deras ovänner.

16De som hatar Herren skulle tvingas krypa inför honom

och deras straff vara för evigt.[b]

17Men mitt folk skulle jag låta äta det finaste vete

och mätta dem med honung ur klippan.”

Notas al pie

  1. 81:6 Vad som åsyftas är inte känt.
  2. 81:16 I stället för straff står det i grundtexten ordagrant tid. Hur tid och för evigt i detta sammanhang bör förstås är osäkert; här utgår tolkningen ifrån att den senare delen av versen är parallell till den första. En möjlig tolkning är att det syftar på fiendens underkastelse, Hes 22:3.