New International Reader's Version

Psalm 81

Psalm 81

For the director of music. According to gittith. A psalm of Asaph.

Sing joyfully to God! He gives us strength.
    Give a loud shout to the God of Jacob!
Let the music begin. Play the tambourines.
    Play sweet music on harps and lyres.

Blow the ram’s horn on the day of the New Moon feast.
    Blow it again when the moon is full and the Feast of Booths begins.
This is an order given to Israel.
    It is a law of the God of Jacob.
He gave it as a covenant law for the people of Joseph.
    It was given when God went out to punish Egypt.
    There I heard a voice I didn’t recognize.

The voice said, “I removed the load from your shoulders.
    I set your hands free from carrying heavy baskets.
You called out when you were in trouble, and I saved you.
    I answered you out of a thundercloud.
    I tested you at the waters of Meribah.

“My people, listen and I will warn you.
    Israel, I wish you would listen to me!
Don’t have anything to do with the gods of other nations.
    Don’t bow down and worship any god other than me.
10 I am the Lord your God.
    I brought you up out of Egypt.
    Open your mouth wide, and I will fill it with good things.

11 “But my people wouldn’t listen to me.
    Israel wouldn’t obey me.
12 So I let them go their own stubborn way.
    I let them follow their own sinful plans.

13 “I wish my people would listen to me!
    I wish Israel would live as I want them to live!
14 Then I would quickly bring their enemies under control.
    I would use my power against their attackers.
15 Those who hate me would bow down to me in fear.
    They would be punished forever.
16 But you would be fed with the finest wheat.
    I would satisfy you with the sweetest honey.”

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 81

Psalmul 81

Pentru dirijor. De cântat în ghitit[a]. Al lui Asaf.

Strigaţi de bucurie către Dumnezeu, Tăria noastră!
    Strigaţi de veselie către Dumnezeul lui Iacov!
Înălţaţi un cântec, sunaţi din tamburine,
    din lira cea plăcută şi din harfă[b].
Suflaţi din corn la lună nouă[c],
    la lună plină, în ziua sărbătorii.
Aceasta este porunca dată lui Israel,
    hotărârea Dumnezeului lui Iacov.
Mărturia aceasta i-a dat-o lui Iosif,
    când a mers împotriva ţării Egiptului;
        acolo am auzit o limbă pe care n-o cunoşteam[d]:

„I-am luat povara de pe umăr,
    mâinile lui nu mai ţin coşul.
La necaz ai strigat, iar Eu te-am scăpat;
    ţi-am răspuns de lângă locul tainic al tunetului,
        te-am încercat la apele Meriba.Sela
Ascultă, poporul Meu, şi te voi sfătui!
    O, Israele, de M-ai asculta!
Să nu se găsească la tine nici un dumnezeu străin!
    Să nu te închini nici unui zeu!
10 Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău!
    Eu te-am adus din ţara Egiptului!
        Deschide-ţi gura şi ţi-o voi umple!“

11 Dar poporul Meu nu Mi-a ascultat glasul,
    Israel nu M-a urmat.
12 Atunci l-am lăsat în voia inimii lui încăpăţânate
    şi a trăit după propriile lui sfaturi.

13 „O, de M-ar asculta poporul Meu!
    O, de ar umbla Israel pe căile Mele!
14 Atunci i-aş supune pe duşmanii săi într-o clipă
    şi Mi-aş întoarce mâna împotriva potrivnicilor săi.“
15 Cei ce-L urăsc pe Domnul ar da înapoi în faţa Lui,
    iar soarta le-ar fi pecetluită pe vecie.
16 Pe Israel însă l-ar hrăni cu grâul cel mai bun ...
    „Chiar cu miere din stâncă te-aş sătura!“, zice Dumnezeu.

Notas al pie

  1. Psalmii 81:1 Titlu. Vezi Ps. 8
  2. Psalmii 81:2 Ebr.: nevel, instrument cu coarde asemănător lirei, având 12 coarde şi un ton grav
  3. Psalmii 81:3 Vezi Num. 28:11-15
  4. Psalmii 81:5 Sau: pe care nu o înţelegeam; se poate referi fie la noutatea revelaţiei lui YHWH, fie la limba egiptenilor.