New International Reader's Version

Psalm 79

Psalm 79

A psalm of Asaph.

God, an army from the nations has attacked your land.
    They have polluted your holy temple.
    They have completely destroyed Jerusalem.
They have left the dead bodies of your people.
    They have left them as food for the birds in the sky.
They have left the bodies of your faithful people.
    They have left them for the wild animals.
They have poured out the blood of your people like water.
    It is all around Jerusalem.
    No one is left to bury the dead.
We are something our neighbors joke about.
    The nations around us laugh at us and make fun of us.

Lord, how long will you be angry with us? Will it be forever?
    How long will your jealousy burn like fire?
Bring your great anger against the nations
    that don’t pay any attention to you.
Bring it against the kingdoms
    that don’t worship you.
They have swallowed up the people of Jacob.
    They have destroyed Israel’s homeland.
Don’t hold against us the sins of our people who lived before us.
    May you be quick to show us your tender love.
    We are in great need.

God our Savior, help us.
    Then glory will come to you.
Save us and forgive our sins.
    Then people will honor your name.
10 Why should the nations say,
    “Where is their God?”
Show the nations that you punish those who kill your people.
    We want to see it happen.
11 Listen to the groans of the prisoners.
    Use your strong arm
    to save people sentenced to death.

12 Lord, our neighbors have laughed at you.
    Pay them back seven times for what they have done.
13 We are your people, your very own sheep.
    We will praise you forever.
For all time to come
    we will keep on praising you.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 79

Nationell klagosång efter Jerusalems förstörelse

1En psalm av Asaf.

Gud, främmande folk har angripit din arvedel.

De har orenat ditt heliga tempel

och lagt Jerusalem i ruiner.

2De har gett dina tjänares döda kroppar

till mat åt himlens fåglar

och dina frommas kroppar åt vilda djur.

3De har utgjutit deras blod som vatten överallt i Jerusalem.

Det finns ingen kvar för att begrava dem.

4Vi föraktas av våra grannar,

vi hånas och bespottas av dem som finns runt omkring oss.

5Herre, hur länge ska din vrede vara? För evigt?

Hur länge ska din svartsjuka brinna som eld?

6Ös ut din vrede över de folk som inte känner dig,

över riken som inte åkallar ditt namn,

7för de har slukat Jakob

och ödelagt hans land.

8Lasta inte oss för våra fäders synder.

Låt oss snart få möta din barmhärtighet,

för vi är i stor nöd.

9Hjälp oss, Gud, du vår räddare,

för ditt namns äras skull.

Befria oss och sona våra synder

för ditt namns skull.

10Varför skulle folken få säga:

”Var är deras Gud?”

Låt det bli känt för folken inför våra ögon

hur du hämnas dina tjänares blod!

11Låt fångarnas klagan få nå fram till dig,

skona de dödsdömdas liv med din starka arm.

12Låt våra grannar få sjufalt igen

för att de hånat dig, Herre!

13Då vill vi, ditt folk och får i din hjord,

prisa dig i evighet.

Från generation till generation

vill vi lovprisa dig.