New International Reader's Version

Psalm 79

Psalm 79

A psalm of Asaph.

God, an army from the nations has attacked your land.
    They have polluted your holy temple.
    They have completely destroyed Jerusalem.
They have left the dead bodies of your people.
    They have left them as food for the birds in the sky.
They have left the bodies of your faithful people.
    They have left them for the wild animals.
They have poured out the blood of your people like water.
    It is all around Jerusalem.
    No one is left to bury the dead.
We are something our neighbors joke about.
    The nations around us laugh at us and make fun of us.

Lord, how long will you be angry with us? Will it be forever?
    How long will your jealousy burn like fire?
Bring your great anger against the nations
    that don’t pay any attention to you.
Bring it against the kingdoms
    that don’t worship you.
They have swallowed up the people of Jacob.
    They have destroyed Israel’s homeland.
Don’t hold against us the sins of our people who lived before us.
    May you be quick to show us your tender love.
    We are in great need.

God our Savior, help us.
    Then glory will come to you.
Save us and forgive our sins.
    Then people will honor your name.
10 Why should the nations say,
    “Where is their God?”
Show the nations that you punish those who kill your people.
    We want to see it happen.
11 Listen to the groans of the prisoners.
    Use your strong arm
    to save people sentenced to death.

12 Lord, our neighbors have laughed at you.
    Pay them back seven times for what they have done.
13 We are your people, your very own sheep.
    We will praise you forever.
For all time to come
    we will keep on praising you.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 79

Psalmul 79

Un psalm al lui Asaf

Dumnezeule, au intrat neamurile pe proprietatea Ta,
    au întinat Templul Tău cel sfânt
        şi au prefăcut Ierusalimul în ruine!
Au dat leşurile slujitorilor Tăi
    drept hrană păsărilor cerului
        şi carnea credincioşilor Tăi au dat-o fiarelor pământului.
Le-au vărsat sângele aşa cum se varsă apa
    împrejurul Ierusalimului
        şi nu s-a găsit nimeni care să-i îngroape.
Am fost de batjocura vecinilor noştri,
    de râsul şi de ocara celor ce ne înconjoară.

Până când vei mai fi mânios, Doamne?
    Pentru totdeauna?
        Până când va mai arde gelozia Ta ca focul?
Revarsă-Ţi mânia peste neamurile
    care nu Te cunosc
şi peste regatele
    care nu cheamă Numele Tău,
căci l-au mâncat pe Iacov
    şi i-au nimicit locuinţa.
Nu-Ţi aminti de păcatele noastre dintâi[a]!
    Grăbeşte-Te să ne ieşi înainte cu mila Ta,
        căci suntem foarte nenorociţi.
Ajută-ne, Dumnezeul mântuirii noastre,
    pentru slava Numelui Tău!
Izbăveşte-ne şi fă ispăşire pentru păcatele noastre
    din pricina Numelui Tău!
10 De ce să zică neamurile:
    „Unde le este Dumnezeul?“
Să se facă de cunoscut printre neamuri, chiar sub privirea noastră,
    răzbunarea pentru sângele vărsat al slujitorilor Tăi!
11 Fie să ajungă la Tine strigătul prizonierilor;
    prin tăria braţului Tău, scapă-i pe cei condamnaţi la moarte!
12 Vecinilor noştri răsplăteşte-le înşeptit
    batjocura cu care Te-au batjocorit, Stăpâne!
13 Atunci noi, poporul Tău, turma păşunii Tale,
    Te vom lăuda mereu,
        vom vesti laudele Tale din generaţie în generaţie!

Notas al pie

  1. Psalmii 79:8 Sau: de păcatele strămoşilor noştri