New International Reader's Version

Psalm 77

Psalm 77

For the director of music. For Jeduthun. A psalm of Asaph.

I cried out to God for help.
    I cried out to God to hear me.
When I was in trouble, I looked to the Lord for help.
    During the night I lifted up my hands in prayer.
    But I refused to be comforted.

God, I remembered you, and I groaned.
    I thought about you, and I became weak.
You kept me from going to sleep.
    I was so troubled I couldn’t speak.
I thought about days gone by.
    I thought about the years of long ago.
I remembered how I used to sing praise to you in the night.
    I thought about it, and here is what I asked myself.

“Will the Lord turn away from us forever?
    Won’t he ever show us his kindness again?
Has his faithful love disappeared forever?
    Has his promise failed for all time?
Has God forgotten to help us?
    Has he held back his tender love because he was angry?”

10 Then I thought, “Here is what gives me hope.
    For many years the Most High God showed how powerful he is.
11 Lord, I will remember what you did.
    Yes, I will remember your miracles of long ago.
12 I will spend time thinking about everything you have done.
    I will consider all your mighty acts.”

13 God, everything you do is holy.
    What god is as great as our God?
14 You are the God who does miracles.
    You show your power among the nations.
15 With your mighty arm you set your people free.
    You set the children of Jacob and Joseph free.

16 God, the water of the Red Sea saw you.
    It saw you and boiled up.
    The deepest waters were stirred up.
17 The clouds poured down rain.
    The skies rumbled with thunder.
    Lightning flashed back and forth like arrows.
18 Your thunder was heard in the windstorm.
    Your lightning lit up the world.
    The earth trembled and shook.
19 Your path led through the Red Sea.
    You walked through the mighty waters.
    But your footprints were not seen.

20 You led your people like a flock.
    You led them by the hands of Moses and Aaron.

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 77

Kalipay sa Tion sang Kalisod

1Nagapanawag ako sing mabaskog sa Dios.
Nagapanawag ako sa iya agod mabatian niya ako.
Sa tion sang kalisod nagapangamuyo ako sa Ginoo.
Kag kon gab-i ginabayaw ko ang akon mga kamot sa pagpangamuyo, kag wala ako ginakapoy,
pero wala gihapon ako sang kalipay.
Kon magpamalandong ako sa Dios nagapanghayhay ako kag nagakadulaan sang paglaom.
Wala niya ako ginapatulog;
indi ako kahibalo kon ano ang akon ihambal, tungod nga natublag ako.
Ginahunahuna ko ang mga inadlaw nga nagliligad kag ang madugay na nga mga tinuig.
Ginadumdom ko ang mga tinion nga nagakanta ako sa kagab-ihon.[a]
Nagapamalandong ako kag amo ini ang ginapamangkot ko sa akon kaugalingon:
“Isikway na lang bala ako sang Ginoo hasta san-o?
Indi na gid bala siya malipay sa akon?
Nadula na gid bala ang iya gugma sa akon?
Indi na gid bala niya pagtumanon ang iya promisa?
Nalimtan na bala niya ang pagkaluoy?
Wala na bala siya sing kaluoy tungod sang iya kaakig?”
10 Dayon nagsiling ako, “Ang nalainan sang akon buot amo nga ang Labing Mataas nga Dios wala na nagabulig.”

11 Ginoo, dumdumon ko ang imo mga binuhatan.
Huo, dumdumon ko ang mga milagro nga ginpanghimo mo sang una.
12 Hunahunaon ko kag pamalandungan ang tanan mo nga gamhanan nga mga binuhatan.
13 O Dios, ang imo pamaagi lain sang sa iban.
Wala na sing pareho sa imo kagamhanan.
14 Ikaw ang Dios nga nagahimo sang mga milagro.
Ginapakita mo ang imo gahom sa mga katawhan.
15 Paagi sa imo gahom ginluwas mo ang imo katawhan nga mga kaliwat ni Jacob kag ni Jose.
16 Sadto nga hitabo ang mga tubig, O Dios, daw pareho sa tawo nga sang pagkakita sa imo hinadlukan kag nagkulurog.
17 Nag-ulan halin sa mga panganod;
nagdaguob sa langit kag nagpangilat sa bisan diin.
18 Mabatian ang daguob sa mga bagyo;
ang mga kilat nagpasanag sa kalibutan;
kag nagtay-og ang kalibutan.
19 Gintabok mo ang dagat nga may dalagko nga mga balod,
pero indi ka makita.[b]
20 Paagi kay Moises kag kay Aaron gintuytuyan mo ang imo katawhan nga pareho sa mga karnero.

Notas al pie

  1. 77:6 Ginadumdom… kagab-ihon: sa Septuagint kag sa Syriac: Kon gab-i nagahunahuna ako sing madalom.
  2. 77:19 indi ka makita: sa literal, indi makita ang agi sang imo mga tiil.