New International Reader's Version

Psalm 75

Psalm 75

For the director of music. A psalm of Asaph. A song to the tune of “Do Not Destroy.”

God, we praise you.
    We praise you because you are near to us.
    People talk about the wonderful things you have done.

You say, “I choose the appointed time to judge people.
    And I judge them fairly.
When the earth and all its people tremble,
    I keep everything from falling to pieces.
To the proud I say, ‘Don’t brag anymore.’
    To sinners I say, ‘Don’t show off your power.
Don’t show it off against me.
    Don’t talk back to me.’ ”

No one from east or west or north or south
    can judge themselves.
God is the one who judges.
    He says to one person, “You are guilty.”
    To another he says, “You are not guilty.”
In the hand of the Lord is a cup.
    It is full of wine mixed with spices.
    It is the wine of his anger.
He pours it out. All the evil people on earth
    drink it down to the very last drop.

I will speak about this forever.
    I will sing praise to the God of Jacob.
10 God says, “I will destroy the power of all sinful people.
    But I will make godly people more powerful.”

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 75

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe, potsata mayimbidwe a “Musawononge.” Salimo la Asafu. Nyimbo.

1Tikuthokoza Inu Mulungu,
    tikuthokoza, pakuti dzina lanu lili pafupi nafe,
    anthutu amafotokoza za ntchito zanu zodabwitsa.

Mumati, “Ine ndimayika nthawi yoyenera,
    ndine amene ndimaweruza mwachilungamo.
Pamene dziko lapansi ndi anthu ake onse anjenjemera,
    ndine amene ndimagwiriziza mizati yake molimba.
            Sela
Kwa odzitama ndikuti, ‘Musadzitamenso,’
    ndipo kwa oyipa, ‘Musatukulenso nyanga zanu.
Musatukule nyanga zanu motsutsana ndi kumwamba;
    musayankhule ndi khosi losololoka.’ ”

Kugamula milandu sikuchokera kummawa kapena kumadzulo
    kapena ku chipululu.
Koma ndi Mulungu amene amaweruza:
    Iyeyo amatsitsa wina, nakwezanso wina.
Mʼdzanja la Yehova muli chikho
    chodzaza ndi vinyo wochita thovu, wosakanizidwa ndi zokometsera;
Iye amamutsanulira pansi ndipo onse oyipa a dziko lapansi
    amamwa ndi senga zake zonse.

Kunena za ine, ndidzalengeza izi kwamuyaya;
    ndidzayimba matamando kwa Mulungu wa Yakobo.
10 Ndidzadula nyanga za onse oyipa
    koma nyanga za olungama zidzakwezedwa.