New International Reader's Version

Psalm 71

Psalm 71

Lord, I have gone to you for safety.
    Let me never be put to shame.
You do what is right, so save me and help me.
    Pay attention to me and save me.
Be my rock of safety
    that I can always go to.
Give the command to save me.
    You are my rock and my fort.
My God, save me from the power of sinners.
    Save me from the hands of those who are mean and evil.

You are the King and the Lord. You have always been my hope.
    I have trusted in you ever since I was young.
From the time I was born I have depended on you.
    You brought me out of my mother’s body.
    I will praise you forever.
To many people I am an example of how much you care.
    You are my strong place of safety.
My mouth is filled with praise for you.
    All day long I will talk about your glory.

Don’t push me away when I’m old.
    Don’t desert me when my strength is gone.
10 My enemies speak against me.
    Those who want to kill me get together and make evil plans.
11 They say, “God has deserted him.
    Go after him and grab him.
    No one will save him.”
12 God, don’t be far away from me.
    My God, come quickly and help me.
13 May those who bring charges against me die in shame.
    May those who want to harm me
    be covered with shame and dishonor.

14 But I will always have hope.
    I will praise you more and more.
15 I will tell other people about all the good things you have done.
    All day long I will talk about how you have saved your people.
    But there’s no way I could say how many times you’ve done this.
16 Lord and King, I will come and announce your mighty acts.
    I will announce all the good things that you alone do.
17 God, ever since I was young you have taught me.
    To this very day I tell about your wonderful acts.
18 God, don’t leave me
    even when I’m old and have gray hair.
Let me live to tell my children about your power.
    Let me tell all of them about your mighty acts.

19 God, your saving acts reach to the skies.
    You have done great things.
    God, who is like you?
20 You have sent many bitter troubles my way.
    But you will give me new life.
Even if I’m almost in the grave,
    you will bring me back.
21 You will honor me more and more.
    You will comfort me once again.

22 My God, I will use the harp to praise you
    because you are always faithful.
Holy One of Israel,
    I will use the lyre to sing praise to you.
23 My lips will shout with joy
    when I sing praise to you.
    You have saved me.
24 All day long my tongue will say
    that you have done what is right.
Those who wanted to harm me have been put to shame.
    They have not been honored.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 71

Psalm 71

Den åldrandes bön om hjälp

(Ps 30:2-4)

1Till dig, Herre, tar jag min tillflykt,

låt mig aldrig komma på skam.

2Befria mig och befria mig i din rättfärdighet.

Lyssna till mig och rädda mig.

3Var en klippa för mig, en tillflykt,

dit jag alltid får komma,

du som har gett en befallning om min räddning,

du min klippa och min borg.

4Befria mig, min Gud, ur de ondas grepp,

ur de orättfärdiga och grymma människornas våld.

5Du är mitt hopp, Herre, min Gud,

min förtröstan alltsedan jag var ung.

6Sedan jag föddes har du varit mitt stöd;

du har lett mig sedan min tillblivelse i moderlivet.

Jag vill alltid prisa dig.

7Jag har blivit ett tecken för många,

men du är min starka tillflykt.

8Min mun fylls av din lovprisning,

din ära dagen lång.

9Förkasta mig inte på ålderns höst.

Överge mig inte när mina krafter avtar.

10Mina fiender talar mot mig,

de som vill ta mitt liv gör en konspiration.

11De säger: ”Gud har övergett honom!

Jaga honom, grip honom!

Det finns ingen som kan rädda honom.”

12Gud, var inte så långt borta!

Skynda till min hjälp, min Gud!

13Låt mina motståndare komma på skam och förgås.

Låt dem höljas i förakt och vanära som vill skada mig.

14Jag ska alltid hoppas på dig

och prisa dig mer och mer.

15Jag vill förkunna din rättfärdighet,

dagen lång din räddning,

även om jag inte fattar vidden av den[a].

16Jag ska komma och berätta om min Herres, Herrens, väldiga kraft,

din, endast din, rättfärdighet.

17Gud, du har varit min lärare från min ungdom,

och fortfarande förkunnar jag dina underverk.

18Överge mig inte, Gud, nu när jag är gammal och gråhårig.

Låt mig förkunna din kraft för nästa generation,

din makt för dem som ska komma.

19Din rättfärdighet, Gud, når upp till skyarna.

Gud, du som har gjort stora ting,

vem är som du?

20Du har ställt mig inför mycket och bittert lidande,

men du ger mig ändå liv på nytt

och lyfter mig upp ur djupen.

21Du upprättar mig igen

och möter mig med ny tröst.

22Jag vill prisa dig till harpa

för din trofasthet, min Gud,

och lovsjunga dig till lyra,

du Israels Helige.

23Jag vill jubla och lovsjunga dig,

för du har friköpt mig.

24Dagen lång vill jag berätta om din rättfärdighet,

för de som ville mig ont

har förödmjukats och kommit på skam.

Notas al pie

  1. 71:15 Grundtextens innebörd är osäker i versens sista del.