New International Reader's Version

Psalm 71

Psalm 71

Lord, I have gone to you for safety.
    Let me never be put to shame.
You do what is right, so save me and help me.
    Pay attention to me and save me.
Be my rock of safety
    that I can always go to.
Give the command to save me.
    You are my rock and my fort.
My God, save me from the power of sinners.
    Save me from the hands of those who are mean and evil.

You are the King and the Lord. You have always been my hope.
    I have trusted in you ever since I was young.
From the time I was born I have depended on you.
    You brought me out of my mother’s body.
    I will praise you forever.
To many people I am an example of how much you care.
    You are my strong place of safety.
My mouth is filled with praise for you.
    All day long I will talk about your glory.

Don’t push me away when I’m old.
    Don’t desert me when my strength is gone.
10 My enemies speak against me.
    Those who want to kill me get together and make evil plans.
11 They say, “God has deserted him.
    Go after him and grab him.
    No one will save him.”
12 God, don’t be far away from me.
    My God, come quickly and help me.
13 May those who bring charges against me die in shame.
    May those who want to harm me
    be covered with shame and dishonor.

14 But I will always have hope.
    I will praise you more and more.
15 I will tell other people about all the good things you have done.
    All day long I will talk about how you have saved your people.
    But there’s no way I could say how many times you’ve done this.
16 Lord and King, I will come and announce your mighty acts.
    I will announce all the good things that you alone do.
17 God, ever since I was young you have taught me.
    To this very day I tell about your wonderful acts.
18 God, don’t leave me
    even when I’m old and have gray hair.
Let me live to tell my children about your power.
    Let me tell all of them about your mighty acts.

19 God, your saving acts reach to the skies.
    You have done great things.
    God, who is like you?
20 You have sent many bitter troubles my way.
    But you will give me new life.
Even if I’m almost in the grave,
    you will bring me back.
21 You will honor me more and more.
    You will comfort me once again.

22 My God, I will use the harp to praise you
    because you are always faithful.
Holy One of Israel,
    I will use the lyre to sing praise to you.
23 My lips will shout with joy
    when I sing praise to you.
    You have saved me.
24 All day long my tongue will say
    that you have done what is right.
Those who wanted to harm me have been put to shame.
    They have not been honored.

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 71

En gammel mands bøn

1Herre, jeg søger ly hos dig,
    for du svigter mig aldrig.
Kom og red mig,
    for du er altid trofast.
Bøj dig og lyt til min bøn,
    grib ind og red mig.
Vær du min fæstning, mit tilflugtssted,
    hvor mine fjender ikke kan nå mig.
        Ja, du er min klippeborg og min fæstning.
Min Gud, red mig fra de onde mennesker,
    fra de frygtelige voldsmænds kløer.

Herre, jeg sætter min lid til dig,
    fra barndommen af har jeg stolet på dig.
Jeg har været i din varetægt, siden jeg blev født,
    jeg har altid kunnet støtte mig til dig.
        Jeg takker dig hver eneste dag.
Mit liv vidner om din trofasthed,
    jeg har altid kunnet regne med din hjælp.
Jeg priser og ærer dig dagen lang,
    fortæller om din storhed til alle og enhver.

Svigt mig ikke, nu hvor jeg er gammel,
    for jeg er svag og har brug for din hjælp.
10 Mine fjender lægger planer imod mig,
    de lurer på at slå mig ihjel.
11 „Gud har forladt ham,” siger de.
    „Vi overfalder ham nu, hvor han er alene.”

12 Åh, Gud, bliv ikke stående i det fjerne.
    Skynd dig at komme og hjælpe mig.
13 Slå ned på mine anklagere,
    så de alle bliver gjort til skamme.
Gå imod dem, der vil gøre mig fortræd,
    så de selv bliver hånet og spottet.

14 Jeg sætter altid min lid til dig
    og priser dig igen og igen.
15 Jeg har ikke tal på de gange,
    hvor du trofast har reddet mig.
Jeg vil fortælle alle mennesker
    om din store godhed og nåde.
16 Jeg vil fortælle om din vældige magt, Herre,
    forkynde om dine retfærdige handlinger.
17 Du har vist mig din storhed, lige fra jeg var barn,
    og jeg fortæller stadig om dine underfulde gerninger.
18 Nu, hvor jeg er gammel og grå,
    må du ikke svigte mig, Gud.
Giv mig lov at fortælle om dine undere
    også til den kommende generation.
19 Din godhed når til skyerne, Gud,
    du har gjort vidunderlige ting.
        Hvor findes en Gud som dig?

20 Du har tilladt, at jeg lider nu, Gud,
    men jeg er sikker på, at du vil hjælpe mig igen.
        Træk mig tilbage fra gravens rand.
21 Kom og red mig endnu en gang,
    så jeg bliver æret som før.

22 Jeg vil takke dig med harpespil,
    lovprise din trofasthed, Gud.
Jeg vil spille på min lyre og lovsynge dig,
    for du er Israels hellige Gud.
23 Jeg vil råbe af fryd og synge din pris.
    Jeg vil takke dig, når du sætter mig fri.
24 Dagen lang vil jeg fortælle om din godhed.
    Alle mine fjender bliver ydmyget og gjort til skamme.