New International Reader's Version

Psalm 68

Psalm 68

For the director of music. A psalm of David. A song.

May God rise up and scatter his enemies.
    May they turn and run away from him.
    May you, God, blow them away like smoke.
As fire melts wax,
    so may God destroy sinful people.
But may those who do what is right be glad
    and filled with joy when they are with him.
    May they be happy and joyful.

Sing to God, sing praise to his name.
    Lift up a song to the God who rides on the clouds.
    Be glad when you are with him.
    His name is the Lord.
God is in his holy temple.
    He is a father to children whose fathers have died.
    He takes care of women whose husbands have died.
God gives lonely people a family.
    He sets prisoners free, and they go out singing.
But those who refuse to obey him
    live in a land that is baked by the sun.

God, you led your people out.
    You marched through the desert.
The ground shook
    when you, the God of Sinai, appeared.
The heavens poured down rain
    when you, the God of Israel, appeared.
God, you gave us plenty of rain.
    You renewed your worn-out land.
10 God, your people made their homes in it.
    From all your riches, you provided for those who were poor.

11 The Lord gives the message.
    The women who make it known are a huge group.
12 They said, “Kings and armies are running away.
    The women at home are dividing up
    the things the army took from their enemies.
13 Even while the soldiers sleep near the sheep pens,
    God wins the battle for them.
He gives the enemy’s silver and gold
    to Israel, his dove.”
14 The Mighty One has scattered the kings around the land.
    It was like snow falling on Mount Zalmon.

15 Mount Bashan is a majestic mountain.
    Mount Bashan is a very rocky mountain.
16 Why are you jealous of Mount Zion, you rocky mountain?
    That’s where God chooses to rule.
    That’s where the Lord himself will live forever.
17 God has come with tens of thousands of his chariots.
    He has come with thousands and thousands of them.
The Lord has come from Mount Sinai.
    He has entered his holy place.
18 When he went up to his place on high,
    he took many prisoners.
He received gifts from people,
    even from those who refused to obey him.
    The Lord God went up to live on Mount Zion.

19 Give praise to the Lord. Give praise to God our Savior.
    He carries our heavy loads day after day.
20 Our God is a God who saves.
    He is the King and the Lord. He saves us from death.

21 God will certainly smash the heads of his enemies.
    He will break the hairy heads of those who keep on sinning.
22 The Lord says, “I will bring your enemies from Bashan.
    I will bring them up from the bottom of the sea.
23 Then your feet can wade in their blood.
    The tongues of your dogs can lick up all the blood they want.”

24 God, those who worship you come marching into view.
    My God and King, those who follow you have entered the sacred tent.
25 The singers are walking in front.
    Next come the musicians.
    Young women playing tambourines are with them.
26 The leaders sing, “Praise God among all those who worship him.
    Praise the Lord in the community of Israel.”
27 The little tribe of Benjamin leads the worshipers.
    Next comes the great crowd of Judah’s princes.
    Then come the princes of Zebulun and the princes of Naphtali.

28 God, show us your power.
    Show us your strength.
    God, do as you have done before.
29 Do it from your temple at Jerusalem,
    where kings will bring you gifts.
30 Give a strong warning to Egypt, that beast among the tall grass.
    It is like a herd of bulls among the calves.
May that beast bow down before you with gifts of silver.
    Scatter the nations who like to make war.
31 Messengers will come from Egypt.
    The people of Cush will be quick to bring gifts to you.

32 Sing to God, you kingdoms of the earth.
    Sing praise to the Lord.
33 He rides across the highest places in heaven.
He rides across the ancient skies above.
    He thunders with his mighty voice.
34 Tell how powerful God is.
    He rules as king over Israel.
    The skies show how powerful he is.
35 How wonderful is God in his holy place!
    The God of Israel gives power and strength to his people.

Give praise to God!

Swedish Contemporary Bible

Psalms 68

Guds ära och makt

1För körledaren. Av David. En psalm, en sång.

2Gud reser sig och hans fiender skingras,

de som hatar honom flyr från honom.

3Liksom rök förs bort av vinden

blåses de bort av dig,

som smält vax i eld

utplånas de onda inför Gud.

4Men de rättfärdiga gläds inför Gud,

de fröjdar sig och jublar av glädje.

5Sjung till Gud, sjung lovsång till hans namn!

Hylla honom som rider på molnen[a]!

Herren är hans namn!

Gläd er inför honom!

6En far för de faderlösa,

en änkornas försvarare är Gud i sin heliga boning,

7en Gud som ger de ensamma ett hem

och för ut fångarna i frihet.

Men de upproriska får bo i öknen.

8Gud, när du drog ut i spetsen för ditt folk

och marscherade med det genom öknen,[b]séla,

9då darrade jorden, och från himlen strömmade regnet ner,

inför Gud, Sinais Gud, inför Israels Gud.

10Du sände regn i överflöd, Gud,

för att din uttorkade arvedel skulle blomstra igen.

11Din skara[c] fick slå sig ner där,

i din godhet tog du dig an de fattiga.

12Herren har gett sina befallningar,

stor är härskaran av kvinnor som förkunnar det.

13Kungar och härar flyr, de flyr,

och husfrun delar bytet i lägret.

14Ska ni då ligga stilla bland fållorna[d]?

Duvans vingar är täckta med silver,

dess fjädrar med skimrande guld.

15När den Väldige skingrade kungarna,

föll det snö på Salmon.

16Ett Guds berg är Bashan,

ett berg med höga toppar är Bashan.

17Varför ser ni, höga toppar, med avund på det berg,

där Gud har valt att bo,

där Herren ska bo i evighet?

18Guds vagnar var tiotusentals, tusen och åter tusen,

Herren är bland dem i Sinais helighet.

19Du steg upp i höjden och tog fångar,

du fick gåvor bland människorna,

ja, till och med bland de upproriska människor,

för att du, Herre Gud, skulle bo där.[e]

20Välsignad är Herren!

Dag efter dag bär han vår börda.

Gud är vår räddning. Séla

21Gud är för oss en Gud som frälser.

Herren, vår Herre, räddar oss från döden.

22Men sina fiender kommer Gud att krossa,

det håriga huvudet på den som går vidare i synd.

23Herren säger: ”Från Bashan ska jag hämta dem,

jag ska hämta dem från havets djup,

24så att du kan vada i blod,

och dina hundar får slicka i sig sin del.”

25Gud, de ser ditt triumftåg,

min Gud och kung, i helgedomen.

26Sångarna går först,

och framför musikanterna går flickor

som spelar på tamburiner.

27Lova Gud i församlingarna!

Prisa Herren, Israels källa!

28Där är Benjamins lilla stam,

som leder dem,

där går skaran av Juda furstar,

Sebulons furstar, Naftalis furstar.

29Visa din makt, Gud!

Visa din styrka så som du gjort förut för oss!

30För ditt tempels skull i Jerusalem

kommer kungarna till dig med sina gåvor.

31Tillrättavisa odjuret i vassen,

tjurhjorden och folkens kalvar.

Trampa ner dem med deras silvertackor,[f]

skingra de folk som gillar krig.

32De kommer med koppar från Egypten,

Kush skyndar sig att sträcka ut sina händer mot Gud.[g]

33Sjung till Gud, alla riken på jorden!

Sjung lovsånger till Herren, séla,

34till honom som rider på de uråldriga himlarna

och vars mäktiga stämma dundrar från skyn.

35Ge Gud makten!

Hans majestät är över Israel,

hans styrka i skyarna.

36Fruktansvärd är du, Gud, i din helgedom.

Israels Gud ger styrka och makt åt sitt folk.

Lovad vare Gud!

Notas al pie

  1. 68:5 Kan också översättas: …rider genom öknarna.
  2. 68:8 Verserna 8-14 innehåller flera svårförståeliga uttryck och översättningen är i flera fall osäker.
  3. 68:11 Kan syfta på både människor och djur.
  4. 68:14 Eller: stilla vid lägerelden?Eller: stilla mellan sadelväskorna?
  5. 68:19 Grundtextens innebörd är osäker
  6. 68:31 Grundtextens innebörd är osäker.
  7. 68:32 Antagligen för att ge gåvor till Gud, som parallell till versens första del. Koppar är dock också en osäker översättning.