New International Reader's Version

Psalm 65

Psalm 65

For the director of music. A psalm of David. A song.

Our God, we look forward to praising you in Zion.
    We will keep our promises to you.
All people will come to you,
    because you hear and answer prayer.
When our sins became too much for us,
    you forgave our lawless acts.
Blessed are those you choose
    and bring near to worship you.
You bring us into the courtyards of your holy temple.
    There in your house we are filled with all kinds of good things.

God our Savior, you answer us with right and wonderful deeds.
People all over the world and beyond the farthest oceans
    put their hope in you.
You formed the mountains by your power.
    You showed how strong you are.
You calmed the oceans and their roaring waves.
    You calmed the angry words and actions of the nations.
Everyone on earth is amazed at the wonderful things you have done.
    What you do makes people from one end of the earth to the other sing for joy.

You take care of the land and water it.
    You make it able to grow many crops.
You fill your streams with water.
    You do that to provide the people with grain.
    That’s what you have decided to do for the land.
10 You water its rows.
    You smooth out its bumps.
You soften it with showers.
    And you bless its crops.
11 You bring the year to a close with huge crops.
    You provide more than enough food.
12 The grass grows thick even in the desert.
    The hills are dressed with gladness.
13 The meadows are covered with flocks and herds.
    The valleys are dressed with grain.
    They sing and shout for joy.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 65

Lovsång till Guds godhet

1För körledaren. En psalm av David, en sång.

2Gud, i stillhet lovprisas du i Sion,

till dig uppfylls löftet.

3Du hör bön,

till dig kommer alla människor.

4Mina syndiga ord är mig övermäktiga.

Du försonar våra överträdelser.

5Lycklig är den som du har utvalt

till att komma nära dig och bo i dina förgårdar.

Vi fylls av det goda från ditt hus,

det heliga i ditt tempel.

6Med väldiga gärningar svarar du oss i rättfärdighet,

Gud, du vår räddare,

du som är en tillflykt för hela jorden och de avlägsna haven,

7du som befäster bergen med makt,

rustad med styrka,

8du som stillar havens och vågornas brus

och folkens larm.

9De som bor långt bort fruktar för dina tecken.

Från öster till väster framkallar du jubel.

10Du tar hand om jorden och vattnar den,

du gör den bördig, rik.

Guds flod är full av vatten.

Du förbereder sådden,

för så har du ordnat det.

11Du vattnar fårorna, jämnar de upplöjda fälten,

låter regnskurar mjuka upp jorden,

och du välsignar dess växt.

12Du kröner året med det goda,

och dina vagnar fylls av överflöd.

13Betesmarkerna i ödemarken grönskar,

höjderna klär sig i glädjerop.

14Ängarna fylls av fårhjordar,

och dalarna täcks av säd.

Man sjunger och ropar av glädje.