New International Reader's Version

Psalm 58:1-11

Psalm 58

For the director of music. A miktam of David to the tune of “Do Not Destroy.”

1Are you rulers really fair when you speak?

Do you judge people honestly?

2No, in your hearts you plan to be unfair.

With your hands you do terrible things on the earth.

3Even from birth those who are evil go down the wrong path.

From the day they are born they go the wrong way and spread lies.

4Their words are like the poison of a snake.

They are like the poison of a cobra that has covered up its ears.

5It won’t listen to a snake charmer’s tune,

even if the charmer plays very well.

6God, break the teeth in the mouths of those sinners!

Lord, tear out the sharp teeth of those lions!

7Let those people disappear like water that flows away.

When they draw their bows, let their arrows fall short of the target.

8Let them be like a slug that melts away as it moves along.

Let them be like a baby that is born dead and never sees the sun.

9Evil people will be swept away before burning thorns can heat a pot.

And it doesn’t matter if the thorns are green or dry.

10Godly people will be glad when those who have hurt them are paid back.

They will dip their feet in the blood of those who do evil.

11Then people will say,

“The godly will get their reward.

There really is a God who judges the earth.”

Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Zaburi 58:1-11

Zaburi 58

Mungu Kuwaadhibu Waovu

Kwa mwimbishaji. Mtindo wa “Usiharibu!” Utenzi wa Daudi.

1Enyi watawala, je, kweli mwanena kwa haki?

Je, mnahukumu kwa unyofu miongoni mwa watu?

258:2 Za 74:20; Isa 10:1; Mt 15:19; Lk 6:38La, mioyoni mwenu mnatunga udhalimu,

na mikono yenu hupima jeuri duniani.

358:3 Za 51:5Waovu ni wapotovu tangu kuzaliwa kwao,

toka tumboni mwa mama zao

ni wakaidi na husema uongo.

458:4 Hes 21:6; Za 140:4Sumu yao ni kama sumu ya nyoka,

kama ile ya fira ambaye ameziba masikio yake,

558:5 Za 81:11; Mhu 10:1; Yer 8:17ambaye hatasikia sauti ya kutumbuiza ya mwaguzi,

hata kama mganga angecheza kwa ustadi kiasi gani.

658:6 Ay 4:10; Za 3:7Ee Mungu, yavunje meno katika vinywa vyao;

Ee Bwana, vunja meno makali ya hao simba!

758:7 Law 26:36; Ay 11:16; Za 11:2; 57:4; 64:3Na watoweke kama maji yapitayo kwa kasi,

wavutapo pinde zao, mishale yao na iwe butu.

858:8 Isa 13:7; Ay 3:16Kama konokono ayeyukavyo akitembea,

kama mtoto aliyezaliwa akiwa mfu,

wasilione jua.

958:9 Za 118:12; Mhu 7:6; Ay 7:10; Mit 10:25Kabla vyungu vyenu havijapata moto wa kuni za miiba,

zikiwa mbichi au kavu,

waovu watakuwa

wamefagiliwa mbali.

1058:10 Ay 22:19; Kum 32:42; 32:35; Yer 11:20; Mit 10:11; Rum 12:17-21; Za 18:47; 7:9; 91:8; 68:23; Ufu 18:20Wenye haki watafurahi waonapo wakilipizwa kisasi,

watakapochovya nyayo zao katika damu ya waovu.

1158:11 Mwa 4:12, 13; 15:1; Za 128:2; Lk 6:23; Ufu 2:23; Rum 2:6-11; 14:12; Ay 34:11; Mhu 5:8; Yer 32:19; Eze 7:27Ndipo wanadamu watasema,

“Hakika utulivu wa wenye haki bado una thawabu,

hakika kuna Mungu ahukumuye dunia.”