New International Reader's Version

Psalm 57

Psalm 57

For the director of music. A miktam of David when he had run away from Saul into the cave. To the tune of “Do Not Destroy.”

Have mercy on me, God. Have mercy on me.
    I go to you for safety.
I will find safety in the shadow of your wings.
    There I will stay until the danger is gone.

I cry out to God Most High.
    I cry out to God, and he shows that I am right.
He answers from heaven and saves me.
    He puts to shame those who chase me.
    He shows his love and that he is faithful.

Men who are like lions are all around me.
    I am forced to lie down among people who are like hungry animals.
Their teeth are like spears and arrows.
    Their tongues are like sharp swords.

God, may you be honored above the heavens.
    Let your glory be over the whole earth.

My enemies spread a net to catch me by the feet.
    I felt helpless.
They dug a pit in my path.
    But they fell into it themselves.

God, my heart feels secure.
    My heart feels secure.
    I will sing and make music to you.
My spirit, wake up!
    Harp and lyre, wake up!
    I want to sing and make music before the sun rises.

Lord, I will praise you among the nations.
    I will sing about you among the people of the earth.
10 Great is your love. It reaches to the heavens.
    Your truth reaches to the skies.

11 God, may you be honored above the heavens.
    Let your glory be over the whole earth.

Nkwa Asem

Nnwom 57

Mmoa mpaebɔ

1Hu me mmɔbɔ, O Onyankopɔn, hu me mmɔbɔ efisɛ, merebɛpɛ guankɔbea wo nkyɛn. Wo ntaban ase nwini bɔ me ho ban kosi sɛ asorɔkye a ɛrehuru no dwo. Misu frɛ Onyankopɔn, Ɔsorosoroni no; Onyankopɔn a ɔma me nea ehia me nyinaa no. Obegye me so wɔ soro hɔ na wagye me nkwa. Obedi wɔn a wɔhyɛ me so so nkonim. Onyankopɔn bɛma mahu ne dɔ a ɔde dɔ me daa ne ne nokware. Atamfo a wɔte sɛ agyata a wɔwe nnipa na atwa me ho ahyia. Wɔn se te sɛ mpeaw ne mmɛmma, na wɔn tɛkrɛma te sɛ nkrante nnamnnam. O Onyankopɔn, kyerɛ wo kɛseyɛ wɔ wim, na kyerɛ w’anuonyam wɔ wiase mmaa nyinaa.

M’atamfo atrɛw asau mu pɛ sɛ wɔde kyere me; amanehunu ahyɛ me so. Wotuu amoa wɔ me kwan mu, nanso wɔn ara na wɔtɔɔ mu.

Mewɔ gyidi dennen, O Onyankopɔn; mɛto dwom na makamfo wo. Keka wo ho, me kra. Keka wo ho sanku ne bɛnta so. Mɛkanyan owia. Mɛda wo ase, O Awurade, akyerɛ aman. Mɛkamfo wo akyerɛ nnipa. 10 Wo dɔ a wowɔ daa no du soro; wo nokware kɔka wim.

11 Kyerɛ wo kɛseyɛ wɔ wim, O Onyankopɔn, ne w’anuonyam wɔ asase so mmaa nyinaa.