New International Reader's Version

Psalm 56

Psalm 56

For the director of music. A miktam of David after the Philistines had captured him in Gath. To the tune of “A Dove on Distant Oak Trees.”

Help me, God. Men are chasing me.
    All day long they keep attacking me.
My enemies chase me all day long.
    Many proud people are attacking me.

When I’m afraid,
    I put my trust in you.
I trust in God. I praise his word.
    I trust in God. I am not afraid.
    What can mere people do to me?

All day long they twist my words.
    They are always making plans to destroy me.
They get together and hide.
    They watch my steps.
    They hope to kill me.

Because they are so evil, make sure you don’t let them escape.
    God, bring down the nations in your anger.
Make a record of my sadness.
    List my tears in your book.
    Aren’t you making a record of them?

My enemies will turn back
    when I call out to you for help.
    Then I will know that God is on my side.
10 I trust in God. I praise his word.
    I trust in the Lord. I praise his word.
11 I trust in God. I am not afraid.
    What can mere people do to me?

12 God, I have made promises to you.
    I will bring my thank offerings to you.
13 You have saved me from the darkness of death.
    You have kept me from tripping and falling.
Now I can live with you
    in the light of life.

Het Boek

Psalmen 56

1Een waardevol lied van David voor de koordirigent. Te zingen op de wijs van: ‘De duif op verre eilanden.’ Dit lied schreef hij nadat de Filistijnen hem bij Gath gevangennamen.

Wees mij nabij, o God,
en geef mij uw genade,
want de mensen trappen mij tegen de grond.
De hele dag brengen mijn tegenstanders
mij in het nauw.
Mijn vijanden tergen mij de hele dag.
Tallozen staan nu boven mij
en strijden tegen mij.
Juist als alles mij angst aanjaagt,
stel ik op U mijn vertrouwen.
Op U, mijn God.
Ik prijs uw woord.
Ik vertrouw op God en ken geen angst,
wat zouden mensen mij kunnen aandoen?
Zij verdraaien voortdurend mijn woorden,
zij beramen kwade plannen tegen mij.
Zij willen mij overvallen en bespioneren mij.
Zij letten op elke stap die ik zet
in de hoop mij te kunnen doden.
Zouden zij die zoveel slechts en zoveel zonden doen,
kunnen ontkomen? O God, vernietig hen.
U neemt mijn zwerftochten waar
en kent elke traan die ik stort.
Alles staat immers in uw boek?
10 Als ik U te hulp roep,
zullen mijn vijanden terugdeinzen.
Ik weet zeker dat God mij zal helpen.
11 Ik loof en prijs het woord van God.
Ik loof en prijs het woord van de Here.
12 Ik vertrouw op God en ken geen angst.
Wat zou een mens mij kunnen aandoen?
13 Ik heb U geloften gedaan, o God.
Ik zal ze nakomen met offers
waarmee ik U zal loven en prijzen.
14 Want U hebt mij bevrijd van de dood,
mij het leven teruggegeven.
U hebt mij weer in ere hersteld.
Nu mag ik weer leven voor Gods aangezicht
in zijn licht, dat leven geeft.