New International Reader's Version

Psalm 55

Psalm 55

For the director of music. A maskil of David to be played on stringed instruments.

God, listen to my prayer.
    Pay attention to my cry for help.
    Hear me and answer me.
My thoughts upset me. I’m very troubled.
    I’m troubled by what my enemies say about me.
    I’m upset because they say they will harm me.
They cause me all kinds of suffering.
    When they are angry, they attack me with their words.

I feel great pain deep down inside me.
    The terrors of death have fallen on me.
Fear and trembling have taken hold of me.
    Panic has overpowered me.
I said, “I wish I had wings like a dove!
    Then I would fly away and be at rest.
I would escape to a place far away.
    I would stay out in the desert.
I would hurry to my place of safety.
    It would be far away from the winds and storms I’m facing.”

Lord, confuse the sinners and keep them from understanding one another.
    I see people destroying things and fighting in the city.
10 Day and night they prowl around on top of its walls.
    The city is full of crime and trouble.
11 Forces that destroy are at work inside it.
    Its streets are full of people who cheat others and take advantage of them.

12 If an enemy were making fun of me,
    I could stand it.
If he were getting ready to oppose me,
    I could hide.
13 But it’s you, someone like myself.
    It’s my companion, my close friend.
14 We used to enjoy good friendship at the house of God.
    We used to walk together among those who came to worship.

15 Let death take my enemies by surprise.
    Let them be buried alive,
    because their hearts and homes are full of evil.

16 But I call out to God.
    And the Lord saves me.
17 Evening, morning and noon
    I groan and cry out.
    And he hears my voice.
18 Even though many enemies are fighting against me,
    he brings me safely back from the battle.
19 God has been on his throne since ancient times and does not change.
    He will hear my enemies and make them humble.
    That’s because they have no respect for God.

20 My companion attacks his friends.
    He breaks his promise.
21 His talk is as smooth as butter.
    But he has war in his heart.
His words flow like olive oil.
    But they are like swords ready for battle.

22 Turn your worries over to the Lord.
    He will keep you going.
    He will never let godly people be shaken.
23 God, you will bring sinners
    down to the grave.
Murderers and liars
    won’t live out even half of their lives.

But I trust in you.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 55

Psalmul 55

Pentru dirijor. De cântat cu instrumente cu corzi. Un maschil[a] al lui David.

Dumnezeule, ia aminte la rugăciunea mea
    şi nu trece cu vederea cererea mea!
Ascultă-mă şi răspunde-mi!
    Îmi arăt neliniştea în plângerea mea
        şi sunt tulburat
din pricina vociferării duşmanului,
    la vederea presiunii impuse de cel rău;
căci ei fac să cadă necazul peste mine
    şi mi se împotrivesc cu furie.

Îmi tremură inima înăuntrul meu,
    spaimele morţii au căzut peste mine.
Frică şi cutremur au venit peste mine,
    m-a acoperit teroarea.
Zic atunci: „Cine-mi va da aripi ca ale porumbelului,
    ca să zbor şi să mă ascund?“
Da, aş fugi departe de tot,
    m-aş refugia în pustie.Sela
M-aş grăbi să-mi găsesc refugiu,
    în faţa vântului năprasnic.

Stăpâne, pune-i în încurcătură, încâlceşte-le limbile,
    căci numai violenţă şi ceartă văd în cetate!
10 Zi şi noapte ei dau târcoale
    zidurilor ei;
răutatea şi abuzurile se află în mijlocul ei.
11     Dezastrul este în mijlocul ei,
iar asuprirea şi înşelăciunea
    nu-i părăsesc străzile.

12 Nu un duşman mă batjocoreşte,
    căci atunci aş îndura!
Nu cel ce mă urăşte se ridică împotriva mea,
    căci m-aş ascunde de el!
13 Ci tu, un om ca şi mine,
    prietenul meu, apropiatul meu,
14 cel cu care am avut părtăşie dulce
    când am mers cu mulţimea la Casa lui Dumnezeu!
15 Moartea să-i ia prin surprindere,
    să se pogoare de vii în Locuinţa Morţilor,
        căci au acceptat răutăţile în mijlocul lor.

16 Eu însă voi striga către Dumnezeu,
    iar Domnul mă va scăpa.
17 Seara, dimineaţa şi la amiază,
    oftez şi gem,
        iar El îmi va auzi glasul.
18 Mă va răscumpăra nevătămat[b]
    din războiul pornit împotriva mea,
        căci mulţi sunt împotriva mea.
19 Dumnezeu, Care tronează în veci,
    va auzi şi-i va smeri!Sela
Sunt nişte oameni care nu se întorc de la căile lor
    şi care nu se tem de Dumnezeu.
20 Prietenul meu îşi întinde mâna împotriva celor ce trăiesc în pace cu el,
    îşi calcă legământul.
21 Gura lui este alunecoasă ca smântâna,
    dar în inima lui poartă războiul.
Cuvintele lui sunt mai alunecoase decât untdelemnul,
    dar în ascuns sunt nişte săbii.

22 Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului,
    şi El îţi va purta de grijă!
        El nu va îngădui ca cel drept să se clatine vreodată.
23 Dar Tu, Dumnezeule, îi vei coborî pe cei răi
    în adâncul gropii;
oamenii însetaţi de sânge şi înşelători
    nu vor trăi nici jumătate din zilele lor!

Eu însă mă voi încrede în Tine!

Notas al pie

  1. Psalmii 55:1 Titlu. Vezi Ps. 32
  2. Psalmii 55:18 Lit.: Îmi va răscumpăra viaţa în pace