New International Reader's Version

Psalm 51

Psalm 51

For the director of music. A psalm of David when the prophet Nathan came to him. Nathan came to him after David had committed adultery with Bathsheba.

God, have mercy on me
    according to your faithful love.
Because your love is so tender and kind,
    wipe out my lawless acts.
Wash away all the evil things I’ve done.
    Make me pure from my sin.

I know the lawless acts I’ve committed.
    I can’t forget my sin.
You are the one I’ve really sinned against.
    I’ve done what is evil in your sight.
So you are right when you sentence me.
    You are fair when you judge me.
I know I’ve been a sinner ever since I was born.
    I’ve been a sinner ever since my mother became pregnant with me.
I know that you wanted faithfulness even when I was in my mother’s body.
    You taught me wisdom in that secret place.

Sprinkle me with hyssop, then I will be clean.
    Wash me, then I will be whiter than snow.
Let me hear you say, “Your sins are forgiven.”
    That will bring me joy and gladness.
    Let the body you have broken be glad.
Take away all my sins.
    Wipe away all the evil things I’ve done.

10 God, create a pure heart in me.
    Give me a new spirit that is faithful to you.
11 Don’t send me away from you.
    Don’t take your Holy Spirit away from me.
12 Give me back the joy that comes from being saved by you.
    Give me a spirit that obeys you so that I will keep going.

13 Then I will teach your ways to those who commit lawless acts.
    And sinners will turn back to you.
14 You are the God who saves me.
    I have committed murder.
    God, take away my guilt.
Then my tongue will sing about how right you are
    no matter what you do.
15 Lord, open my lips so that I can speak.
    Then my mouth will praise you.
16 You don’t take delight in sacrifice.
    If you did, I would bring it.
    You don’t take pleasure in burnt offerings.
17 The greatest sacrifice you want is a broken spirit.
    God, you will gladly accept a heart
    that is broken because of sadness over sin.

18 May you be pleased to give Zion success.
    May it please you to build up the walls of Jerusalem.
19 Then you will delight in the sacrifices of those who do what is right.
    Whole burnt offerings will bring delight to you.
    And bulls will be offered on your altar.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 51

Psalmul 51

Pentru dirijor. Un psalm al lui David compus pe vremea când profetul Natan a venit la el, după ce păcătuise cu Batşeba.

Ai milă de mine, Dumnezeule, după îndurarea Ta!
    În bunăvoinţa Ta cea mare, şterge nelegiuirile mele!
Spală-mă de vina mea
    şi curăţeşte-mă de păcatul meu!

Căci îmi cunosc nelegiuirile
    şi păcatul meu stă neîncetat înaintea mea.
Împotriva Ta, numai împotriva Ta am păcătuit
    şi am făcut ceea ce este rău înaintea Ta,
aşa că Tu eşti găsit drept când vorbeşti
    şi eşti fără pată când judeci.
Iată că sunt născut în nelegiuire,
    în păcat m-a zămislit mama mea.
Tu doreşti ca adevărul să fie în adâncurile fiinţei;[a]
    fă-mi deci cunoscută înţelepciunea înăuntrul meu.[b]

Curăţeşte-mă cu isop şi voi fi curat,
    spală-mă şi voi fi mai alb decât zăpada.
Fă-mă să aud veselie şi bucurie,
    iar oasele pe care Tu le-ai zdrobit se vor veseli.
Ascunde-Ţi faţa de păcatele mele,
    şterge toate nelegiuirile mele!

10 Zideşte[c] în mine o inimă curată, Dumnezeule,
    şi pune un duh nou şi statornic înăuntrul meu!
11 Nu mă izgoni din prezenţa Ta
    şi nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt!
12 Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii Tale;
    sprijină-mă cu un duh de bunăvoinţă!

13 Atunci voi învăţa căile Tale pe cei ce le calcă,
    şi păcătoşii se vor întoarce la Tine.
14 Dumnezeule, izbăveşte-mă de vina sângelui vărsat,
    Dumnezeul mântuirii mele,
        şi limba mea va cânta dreptatea Ta!
15 Stăpâne, deschide-mi buzele,
    iar gura mea va vesti lauda Ta!
16 Dacă Ţi-ar fi plăcut jertfele, Ţi-aş fi adus,
    dar Ţie nu-Ţi plac arderile de tot.
17 Jertfa plăcută lui Dumnezeu[d] este un duh zdrobit;
    Dumnezeule, Tu nu dispreţuieşti o inimă frântă şi mâhnită.

18 În bunăvoinţa Ta, fă bine Sionului
    şi construieşte zidurile Ierusalimului!
19 Atunci te vei bucura de jertfe potrivite,
    arderi de tot întregi;
        atunci se vor aduce viţei pe altarul Tău.

Notas al pie

  1. Psalmii 51:6 Sensul frazei în ebraică este nesigur
  2. Psalmii 51:6 Sau: Tu ai dorit … / mi-ai făcut
  3. Psalmii 51:10 În ebraică este folosit verbul a crea, din Gen. 1:1
  4. Psalmii 51:17 Sau: Jertfa mea, Dumnezeule