New International Reader's Version

Psalm 49

Psalm 49

For the director of music. A psalm of the Sons of Korah.

Hear this, all you nations.
    Listen, all you who live in this world.
Listen, people, whether you are ordinary or important.
    Listen, people, whether you are rich or poor.
My mouth will speak wise words.
    What I think about in my heart will give you understanding.
I will pay attention to a proverb.
    I will explain my riddle as I play the harp.

Why should I be afraid when trouble comes?
    Why should I fear when sinners are all around me?
    They are the kind of people who want to take advantage of me.
They trust in their wealth.
    They brag about how rich they are.
No one can pay for the life of anyone else.
    No one can give God what that would cost.
The price for a life is very high.
    No payment is ever enough.
No one can pay enough to live forever
    and not rot in the grave.

10 Everyone can see that even wise people die.
    People who are foolish and who have no sense also pass away.
    All of them leave their wealth to others.
11 Their tombs will remain their houses forever.
    Their graves will be their homes for all time to come.
    Naming lands after themselves won’t help either.

12 Even though people may be very rich, they don’t live on and on.
    They are like the animals. They die.

13 That’s what happens to those who trust in themselves.
    It also happens to their followers, who agree with what they say.
14 They are like sheep and will end up in the grave.
    Death will be their shepherd.
But when honest people come to power, a new day will dawn.
    The bodies of sinners will waste away in the grave.
    They will end up far away from their princely houses.
15 But God will save me from the place of the dead.
    He will certainly take me to himself.

16 Don’t get too upset when other people become rich.
    Don’t be troubled when they become more and more wealthy.
17 They won’t take anything with them when they die.
    Their riches won’t go down to the grave with them.
18 While they lived, they believed they were blessed.
    People praised them when things were going well for them.
19 But they will die, like their people of long ago.
    They will never again see the light of life.

20 People who have riches but don’t understand
    are like the animals. They die.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 49

Psalm 49

Det är fåfängt att lita på jordisk rikedom

1För körledaren. Av Korachs ättlingar. En psalm.

2Hör, alla folk!

Lyssna, alla världens invånare,

3hög och låg,

rik och fattig.

4Min mun talar visdomsord,

ur mitt innersta kommer förstånd.

5Jag böjer mitt öra till visdomsord,

jag förklarar min gåta till harpospel.

6Varför skulle jag vara rädd i olyckans tid,

när mina bedragares ondska omger mig?

7De litar på sin rikedom

och skryter med hur mycket de äger.

8Men ingen kan betala för någon annans liv,

och ingen kan ge Gud en lösesumma för någon.

9Priset för ett liv är högt,

och ingen betalning är tillräcklig

10för att någon ska få leva för evigt

och komma undan graven.

11Man ser de visa dö,

förgås som dåren och den oförnuftige,

och de lämnar sin rikedom till andra.

12Graven[a] förblir deras hem för evigt,

deras boning generation efter generation,

fastän de har uppkallat sina gods efter sig själva.

13Men människan i all sin rikedom består inte[b],

hon är som djuren som förgås.

14Så går det för dessa som förtröstar på sig själva,

och deras anhängare som bejakar deras tal. Séla

15Som en fårhjord förs de till dödsriket,

och döden är deras herde.

De rättfärdiga ska härska över dem på morgonen.

Deras kroppar förmultnar i graven, borta från härliga boningar.[c]

16Men Gud ska befria mig från dödsrikets grepp,

han ska ta emot mig. Séla

17Bli inte rädd när du ser någon bli rik,

när hans hus blir allt mer praktfullt,

18för när han dör kan han inte ta någonting med sig,

hans härlighet följer inte med honom ner.

19Även om en människa anser sig ha ett välsignat liv,

och din framgång prisas,

20går var och en ändå till sina fäder,

till dem som aldrig mer ser ljuset.

21Men människan i all sin rikedom består inte,

hon är som djuren som förgås.[d]

Notas al pie

  1. 49:12 Egentligen deras inre (tankar), men här följer översättningen Septuaginta m.fl. gamla översättningar, eftersom sammanhanget tyder på graven. De två hebreiska orden liknar varandra och en förväxling kan ha skett i kopieringen av handskrifter. En möjlig översättning är dock: De tänker att deras hem/hus ska bestå för evigt…
  2. 49:13 Enligt Septuaginta m.fl. …är utan förstånd.
  3. 49:15 I den senare hälften av versen är grundtexten mycket svårbegriplig och översättningen blir närmast en översättning av enstaka ord utan någon sammanhängande mening.
  4. 49:21 Se v. 13 med not.