New International Reader's Version

Psalm 48

Psalm 48

A song. A psalm of the Sons of Korah.

The Lord is great. He is really worthy of praise.
    Praise him in the city of our God, his holy mountain.
Mount Zion is high and beautiful.
    It brings joy to everyone on earth.
Mount Zion is like the highest parts of Mount Zaphon.
    It is the city of the Great King.
God is there to keep it safe.
    He has shown himself to be like a fort to the city.

Many kings joined forces.
    They entered Israel together.
But when they saw Mount Zion, they were amazed.
    They ran away in terror.
Trembling took hold of them.
    They felt pain like a woman giving birth.
Lord, you destroyed them like ships of Tarshish
    that were torn apart by an east wind.

What we heard we have also seen.
    We have seen it
in the city of the Lord who rules over all.
    We have seen it in the city of our God.
    We have heard and seen that God makes it secure forever.

God, inside your temple
    we think about your faithful love.
10 God, your fame reaches from one end of the earth to the other.
    So people praise you from one end of the earth to the other.
    You use your power to do what is right.
11 Mount Zion is filled with joy.
    The villages of Judah are glad.
    That’s because you judge fairly.

12 Walk all around Zion.
    Count its towers.
13 Think carefully about its outer walls.
    Just look at how safe it is!
    Then you can tell its people that God keeps them safe.
14 This God is our God for ever and ever.
    He will be our guide to the very end.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 48

Psalmul 48

Un cântec. Un psalm al korahiţilor.

Mare este Domnul
    şi foarte vrednic de laudă,
        în cetatea Dumnezeului nostru,
muntele Lui cel sfânt!
    Frumoasă înălţime,
        bucuria întregului pământ,
    ca înălţimile Ţafon[a], aşa este muntele Sionului,
    cetatea[b] marelui Împărat!
În palatele ei, Dumnezeu
    se face cunoscut ca fiind întăritura ei.

Iată că regii se adunaseră
    şi înaintaseră cu toţii,
dar când I-au văzut cetatea, au înlemnit,
    s-au îngrozit şi au fugit.
Acolo i-a apucat frica,
    i-a cuprins durerea ca la naştere.
Le-ai făcut precum vântul de răsărit
    care zdrobeşte corăbiile de Tarşiş[c].
Ceea ce am auzit,
    am şi văzut
în cetatea Domnului Oştirilor,
    în cetatea Dumnezeului nostru:
        Dumnezeu o întăreşte pe vecie!Sela
Dumnezeule, la îndurarea Ta ne gândim
    în mijlocul Templului Tău!
10 Dumnezeule, aşa cum este Numele Tău,
    tot astfel şi lauda Ta ajunge până la marginile lumii.
        Dreapta Ta este plină de dreptate.
11 Muntele Sionului se bucură
    şi satele lui Iuda se înveselesc
        din pricina judecăţilor Tale.

12 Daţi ocol Sionului, înconjuraţi-l,
    număraţi-i turnurile!
13 Admiraţi-i fortificaţiile,
    străbateţi-i[d] citadelele,
        ca să povestiţi generaţiei următoare!
14 Acest Dumnezeu este Dumnezeul nostru pentru veci de veci!
    El ne va conduce până la moarte!

Notas al pie

  1. Psalmii 48:2 Munte sacru în Aram (Siria) unde se credea că îşi are locuinţa zeul suprem al canaaniţilor, Baal; sau: ca înălţimile din nord
  2. Psalmii 48:2 Sau: pământ. / Muntele Sionului, la nord / de cetatea Marelui Împărat; ţafon înseamnă şi nord
  3. Psalmii 48:7 Sau: corăbiile negustorilor; Tarşiş era probabil cea mai îndepărtată colonie feniciană în acea vreme, situată în Spania ori Sardinia. De aceea, o „corabie de Tarşiş“ era una solidă, în stare să transporte marfă la distanţe mari
  4. Psalmii 48:13 Sensul termenului ebraic este nesigur