New International Reader's Version

Psalm 47

Psalm 47

For the director of music. A psalm of the Sons of Korah.

Clap your hands, all you nations.
    Shout to God with cries of joy.
Do this because the Lord Most High is wonderful.
    He is the great King over the whole earth.
He brought nations under our control.
    He made them fall under us.
He chose our land for us.
    The people of Jacob are proud of their land,
    and God loves them.

God went up to his throne while his people were shouting with joy.
    The Lord went up while trumpets were playing.
Sing praises to God. Sing praises.
    Sing praises to our King. Sing praises.

God is the King of the whole earth.
    Sing a psalm of praise to him.
God rules over the nations.
    He is seated on his holy throne.
The nobles of the nations come together.
    They are now part of the people of the God of Abraham.
The kings of the earth belong to God.
    He is greatly honored.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 47

Psalmul 47

Pentru dirijor. Al korahiţilor. Un psalm.

Bateţi din palme, toate popoarele!
    Strigaţi de bucurie către Dumnezeu!
Căci Domnul Preaînalt este înfricoşător;
    El este Mare Împărat peste întreg pământul!
El ne supune popoarele
    şi pune sub picioarele noastre neamurile.
El ne alege moştenirea,
    mândria lui Iacov, pe care l-a iubit.Sela
Dumnezeu s-a înălţat în mijlocul strigătelor de biruinţă,
    Domnul s-a înălţat în sunet de corn.
Cântaţi-I lui Dumnezeu, cântaţi!
    Cântaţi-I Împăratului nostru, cântaţi!
Dumnezeu este împăratul întregului pământ:
    cântaţi-I un maschil[a]!
Dumnezeu stăpâneşte peste neamuri,
    Dumnezeu şade pe tronul Său cel sfânt!
Nobilii popoarelor se adună
    împreună cu poporul Dumnezeului lui Avraam,
căci ale lui Dumnezeu sunt scuturile[b] pământului!
    El este preaînălţat!

Notas al pie

  1. Psalmii 47:7 Vezi Ps. 32 Titlu
  2. Psalmii 47:9 Sau: regii