New International Reader's Version

Psalm 47

Psalm 47

For the director of music. A psalm of the Sons of Korah.

Clap your hands, all you nations.
    Shout to God with cries of joy.
Do this because the Lord Most High is wonderful.
    He is the great King over the whole earth.
He brought nations under our control.
    He made them fall under us.
He chose our land for us.
    The people of Jacob are proud of their land,
    and God loves them.

God went up to his throne while his people were shouting with joy.
    The Lord went up while trumpets were playing.
Sing praises to God. Sing praises.
    Sing praises to our King. Sing praises.

God is the King of the whole earth.
    Sing a psalm of praise to him.
God rules over the nations.
    He is seated on his holy throne.
The nobles of the nations come together.
    They are now part of the people of the God of Abraham.
The kings of the earth belong to God.
    He is greatly honored.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 47

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la ana a Kora.

1Ombani mʼmanja, inu anthu onse;
    fuwulani kwa Mulungu ndi mawu achimwemwe.
Ndi woopsadi Yehova Wammwambamwamba;
    Mfumu yayikulu ya dziko lonse lapansi!
Iye anatigonjetsera mitundu yambirimbiri ya anthu;
    anayika anthu pansi pa mapazi athu.
Iye anatisankhira cholowa chathu,
    chonyaditsa cha Yakobo, amene anamukonda.
            Sela

Mulungu wakwera, anthu akumufuwulira mwachimwemwe,
    Yehova wakwera, akumuyimbira malipenga.
Imbani matamando kwa Mulungu, imbani matamando;
    imbani matamando kwa mfumu yathu, imbani matamando.

Pakuti Mulungu ndi mfumu ya dziko lonse lapansi;
    imbirani Iye salimo la matamando.
Mulungu akulamulira mitundu ya anthu;
    Mulungu wakhala pa mpando wake waufumu woyera.
Anthu otchuka mwa anthu a mitundu ina asonkhana
    monga anthu a Mulungu wa Abrahamu,
pakuti mafumu a dziko lapansi ndi ake a Mulungu;
    Iye wakwezedwa kwakukulu.