New International Reader's Version

Psalm 45

Psalm 45

For the director of music. A maskil of the Sons of Korah. A wedding song to the tune of “Lilies.”

My heart is full of beautiful words
    as I say my poem for the king.
    My tongue is like the pen of a skillful writer.

You are the most excellent of men.
    Your lips have been given the ability to speak gracious words.
    God has blessed you forever.
Mighty one, put your sword at your side.
    Put on glory and majesty as if they were your clothes.
In your majesty ride out with power
    to fight for what is true, humble and fair.
    Let your right hand do wonderful things.
Shoot your sharp arrows into the hearts of your enemies.
    Let the nations come under your control.
Your throne is the very throne of God.
    Your kingdom will last for ever and ever.
    You will rule by treating everyone fairly.
You love what is right and hate what is evil.
    So your God has placed you above your companions.
    He has filled you with joy by pouring the sacred oil on your head.
Myrrh and aloes and cassia make all your robes smell good.
    In palaces decorated with ivory
    the music played on stringed instruments makes you glad.
Daughters of kings are among the women you honor.
    At your right hand is the royal bride dressed in gold from Ophir.

10 Royal bride, listen and pay careful attention.
    Forget about your people and the home you came from.
11 Let the king be charmed by your beauty.
    Honor him. He is now your master.
12 The people of Tyre will come with gifts.
    Wealthy people will try to gain your favor.

13 In her room, the princess looks glorious.
    Her gown has gold threads running through it.
14 Dressed in beautiful clothes, she is led to the king.
    Her virgin companions follow her.
    They have been brought to be with her.
15 They are led in with joy and gladness.
    They enter the palace of the king.

16 Your sons will rule just as your father and grandfather did.
    You will make them princes through the whole land.
17 I will make sure that people will always remember you.
    The nations will praise you for ever and ever.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 45

Psalmul 45

Pentru dirijor. Se cântă ca şi „Crinii“. Al korahiţilor. Un maschil[a]. Un cântec de dragoste.

Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă.
    Eu zic: „Îmi dedic versurile regelui!“
        Limba mea este pana iscusită a unui scriitor!

Eşti cel mai frumos dintre fiii oamenilor!
    Harul este revărsat pe buzele tale;
        de aceea te-a binecuvântat Dumnezeu pe vecie.
Încinge-ţi sabia la coapsă, viteazule,
    splendoarea şi măreţia ta!
În măreţia ta, călăreşte biruitor
    pentru cauza adevărului, a smereniei şi a dreptăţii!
Dreapta ta să înfăptuiască isprăvi de temut!
    Săgeţile tale ascuţite să străpungă inima duşmanilor regelui
        şi popoarele să cadă sub picioarele tale![b]

Tronul Tău, Dumnezeule[c], este pentru veci de veci,
    iar sceptrul împărăţiei Tale este un sceptru al dreptăţii!
Tu ai iubit dreptatea şi ai urât răutatea;
    de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te-a uns
        cu untdelemn de bucurie, mai presus decât pe tovarăşii Tăi.

Toate veşmintele tale sunt înmiresmate cu smirnă, aloe şi casia.
    În palate de fildeş, instrumentele cu corzi te înveselesc.
Fiice de regi îţi sunt ţiitoare[d],
    regina îţi stă la dreapta, înveşmântată toată numai în aur de Ofir.

10 Ascultă, fiică, priveşte şi pleacă-ţi urechea!
    Uită-ţi poporul şi casa părintească!
11 Atunci regele va tânji după frumuseţea ta.
    Pentru că îţi este domn, supune-te lui!
12 Fiica Tirului[e] va veni cu daruri;
    oameni bogaţi îţi vor căuta bunăvoinţa.

13 Fiica regelui este plină de strălucire înăuntrul palatului;
    veşmântul ei este ţesut cu fir de aur.
14 Cu haine brodate este adusă înaintea regelui;
    este însoţită de fecioare,
        care sunt aduse înaintea ta.[f]
15 Sunt aduse cu bucurie şi cu veselie,
    iar ele intră în palatul regelui.

16 Fiii tăi vor lua locul părinţilor tăi;
    pe ei îi vei pune prinţi în toată ţara.
17 Îţi voi aminti numele din neam în neam;
    de aceea te vor lăuda popoarele în veci de veci.

Notas al pie

  1. Psalmii 45:1 Titlu. Vezi Ps. 32
  2. Psalmii 45:5 Sensul versetului în ebraică este nesigur
  3. Psalmii 45:6 Psalmul este unul mesianic, care Îi este aplicat în Noul Testament lui Isus Cristos; însă în contextul său istoric, psalmul se referă la regele din dinastia davidică, care domneşte în Numele lui Dumnezeu
  4. Psalmii 45:9 Lit.: fac parte din suita ta; Siriacă: O fiică de rege face parte din suita sa
  5. Psalmii 45:12 Sau: Tirienii; sau: Prinţesa din Tir
  6. Psalmii 45:14 Cele mai multe mss TM; 2 mss TM: fecioarele, însoţitoarele ei, o urmează / fiind aduse înaintea ei.