New International Reader's Version

Psalm 44

Psalm 44

For the director of music. A maskil of the Sons of Korah.

God, we have heard what you did.
    Those who came before us have told us
what you did in their days,
    in days long ago.
By your power you drove out the nations.
    You gave our people homes in the land.
You crushed the people who were there.
    And you made our people do well.
They didn’t win the land with their swords.
    They didn’t gain success by their own power.
Your powerful right hand and your mighty arm gave them victory.
    You gave them success because you loved them.

You are my King and my God.
    You give victories to the people of Jacob.
With your help we push back our enemies.
    By your power we walk all over them.
I put no trust in my bow.
    My sword doesn’t bring me victory.
But you give us victory over our enemies.
    You put them to shame.
All day long we talk about how great God is.
    We will praise your name forever.

But now you have turned your back on us and made us humble.
    You don’t march out with our armies anymore.
10 You made us turn and run from our enemies.
    They have taken what belongs to us.
11 You handed us over to be eaten up like sheep.
    You have scattered us among the nations.
12 You sold your people for very little.
    You didn’t gain anything when you sold them.

13 You have made us something that our neighbors laugh at.
    Those who live around us make fun of us and tease us.
14 The nations make jokes about us.
    They shake their heads at us.
15 All day long I have to live with my shame.
    My face is covered with it.
16 That’s because they laugh at me and attack me with their words.
    They want to get even with me.

17 All of this happened to us,
    even though we had not forgotten you.
    We had not broken the covenant you made with us.
18 Our hearts had not turned away from you.
    Our feet had not wandered from your path.
19 But you crushed us and left us to the wild dogs.
    You covered us over with deep darkness.

20 We didn’t forget our God.
    We didn’t spread out our hands in prayer to a false god.
21 If we had, God would have discovered it.
    He knows the secrets of our hearts.
22 But because of you, we face death all day long.
    We are considered as sheep to be killed.

23 Lord, wake up! Why are you sleeping?
    Get up! Don’t say no to us forever.
24 Why do you turn your face away from us?
    Why do you forget our pain and troubles?

25 We are brought down to the dust.
    Our bodies lie flat on the ground.
26 Rise up and help us.
    Save us because of your faithful love.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 44

Psalmul 44

Pentru dirijor. Al korahiţilor. Un maschil[a].

Dumnezeule, am auzit cu urechile noastre,
    părinţii noştri ne-au povestit
despre lucrarea pe care ai înfăptuit-o pe vremea lor,
    în vremuri străvechi;
am auzit cum Tu, prin braţul Tău, ai dezrădăcinat neamuri, ca să-i plantezi pe ei,
    ai izgonit noroade, ca să-i extinzi pe ei.
Nu prin sabia lor au moştenit ţara,
    nu braţul lor i-a izbăvit,
ci dreapta Ta, braţul Tău,
    lumina feţei Tale, fiindcă îi iubeai.

Dumnezeule, Tu eşti împăratul meu!
    Porunceşte dar izbăvirea[b] lui Iacov!
Cu Tine ne doborâm duşmanii,
    cu Numele Tău ne călcăm în picioare potrivnicii.
Nu mă încred în arcul meu,
    sabia mea nu mă izbăveşte,
ci Tu ne vei izbăvi de duşmanii noştri,
    iar pe cei ce ne urăsc, Tu îi vei face de ruşine!
Noi în Dumnezeu ne lăudăm mereu,
    Numele Tău îl slăvim pe vecie.Sela
Totuşi, Tu ne-ai respins şi ne-ai umilit,
    nu mai ieşi cu oştile noastre.
10 Tu ai făcut să ne retragem dinaintea duşmanului,
    astfel că cei ce ne urăsc ne jefuiesc.
11 Ne dai ca pe nişte oi la tăiere,
    ne împrăştii printre neamuri.
12 Îţi vinzi poporul pe un preţ de nimic
    şi nu câştigi nimic prin vânzarea lui.

13 Ne faci de batjocura vecinilor noştri,
    de ocara şi de dispreţul celor ce ne înconjoară.
14 Ne faci de pomină printre neamuri,
    pricină de clătinare din cap printre popoare.
15 Toată ziua ocara îmi stă înainte
    şi ruşinea îmi acoperă faţa,
16 la glasul batjocoritorului şi al blasfemiatorului,
    la vederea duşmanului şi a răzbunătorului.

17 Toate acestea au venit asupra noastră, dar[c] noi nu Te-am uitat
    şi nu am încălcat legământul Tău.
18 Inima noastră nu Ţi-a întors spatele
    şi paşii noştri nu s-au îndepărtat de calea Ta.
19 Tu însă ne-ai zdrobit în locul de vânătoare al şacalilor
    şi ne-ai acoperit cu beznă.

20 Dacă am fi uitat Numele Dumnezeului nostru
    şi ne-am fi întins palmele spre vreun dumnezeu străin,
21 n-ar fi descoperit Dumnezeu aceasta?
    Doar El cunoaşte toate tainele inimii.
22 Totuşi, din pricina Ta suntem daţi morţii toată ziua,
    suntem consideraţi ca nişte oi pentru tăiere.

23 Scoală-Te! De ce dormi, Stăpâne?
    Trezeşte-Te, nu ne lepăda pe vecie!
24 De ce Îţi ascunzi faţa,
    de ce ne uiţi umilinţa şi necazul?
25 Sufletul nostru este doborât în ţărână,
    pântecele ne este lipit de pământ!
26 Ridică-Te şi vino în ajutorul nostru!
    Răscumpără-ne, din pricina îndurării Tale!

Notas al pie

  1. Psalmii 44:1 Titlu. Vezi Ps. 32
  2. Psalmii 44:4 TM; LXX, Aquila, Siriacă: regele meu / care porunceşti izbăvirea
  3. Psalmii 44:17 Sau: deşi