New International Reader's Version

Psalm 42

BOOK II

Psalms 42–72

Psalm 42

For the director of music. A maskil of the Sons of Korah.

A deer longs for streams of water.
    God, I long for you in the same way.
I am thirsty for God. I am thirsty for the living God.
    When can I go and meet with him?
My tears have been my food
    day and night.
All day long people say to me,
    “Where is your God?”
When I remember what has happened,
    I tell God all my troubles.
I remember how I used to walk to the house of God.
    The Mighty One guarded my steps.
We shouted with joy and praised God
    as we went along with the joyful crowd.

My spirit, why are you so sad?
    Why are you so upset deep down inside me?
Put your hope in God.
    Once again I will have reason to praise him.
    He is my Savior and my God.

My spirit is very sad deep down inside me.
    So I will remember you here where the Jordan River begins.
I will remember you here on the Hermon mountains
    and on Mount Mizar.
You have sent wave upon wave of trouble over me.
    It roars down on me like a waterfall.
All your waves and breakers have rolled over me.

During the day the Lord sends his love to me.
    During the night I sing about him.
    I say a prayer to the God who gives me life.

I say to God my Rock,
    “Why have you forgotten me?
Why must I go around in sorrow?
    Why am I treated so badly by my enemies?”
10 My body suffers deadly pain
    as my enemies make fun of me.
All day long they say to me,
    “Where is your God?”

11 My spirit, why are you so sad?
    Why are you so upset deep down inside me?
Put your hope in God.
    Once again I will have reason to praise him.
    He is my Savior and my God.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 42

CARTEA A DOUA

Psalmul 42[a]

Pentru dirijor. Un maschil[b] al korahiţilor.

Cum tânjeşte cerbul
    după izvoarele de apă,
aşa tânjeşte sufletul meu
    după Tine, Dumnezeule!
Sufletul meu însetează după Dumnezeu,
    după Dumnezeul cel Viu!
Când voi putea veni să mă înfăţişez
    înaintea lui Dumnezeu?
Lacrimile-mi sunt hrană
    zi şi noapte,
când mi se spune fără încetare:
    „Unde este Dumnezeul tău?“
Mi se întristează sufletul
    când îmi aduc aminte
cum treceam prin mulţime,
    conducând procesiunea către Casa lui Dumnezeu,
în mijlocul strigătelor de bucurie şi de mulţumire
    ale mulţimii aflată în sărbătoare.

Suflete al meu, de ce te mâhneşti
    şi gemi înăuntrul meu?
Nădăjduieşte în Dumnezeu, căci din nou Îl voi lăuda
    pe El, Mântuitorul meu şi Dumnezeul meu!

Sufletul meu[c] se mâhneşte înăuntrul meu;
    de aceea îmi amintesc de Tine,
din ţara Iordanului, înălţimile Hermonului,
    din muntele Miţar.
La vuietul cascadelor Tale,
    un adânc cheamă un alt adânc.
Toate valurile şi talazurile Tale
    au trecut peste mine.

Ziua, Domnul îmi face parte de îndurarea Sa,
    iar noaptea am cu mine cântarea Lui
        şi rugăciunea către Dumnezeul vieţii mele.

Îi zic lui Dumnezeu, Stânca mea:
    „De ce m-ai uitat?
De ce trebuie să umblu întristat,
    asuprit de duşman?“
10 Ca zdrobirea oaselor
    este batjocura prigonitorilor mei,
când îmi zic mereu:
    „Unde este Dumnezeul tău?“

11 Suflete al meu, de ce te mâhneşti
    şi de ce gemi înăuntrul meu?
Nădăjduieşte în Dumnezeu, căci din nou Îl voi lăuda,
    pe El, Mântuitorul meu şi Dumnezeul meu!

Notas al pie

  1. Psalmii 42:1 În multe mss TM Ps. 42 şi 43 alcătuiesc un singur psalm.
  2. Psalmii 42:1 Titlu. Vezi Ps. 32
  3. Psalmii 42:6 Câteva mss TM, LXX, Siriacă (vezi v. 11); cele mai multe mss TM: Îl voi lăuda / pentru izbăvirile prezenţei Sale. Dumnezeul meu, sufletul meu