New International Reader's Version

Psalm 42

BOOK II

Psalms 42–72

Psalm 42

For the director of music. A maskil of the Sons of Korah.

A deer longs for streams of water.
    God, I long for you in the same way.
I am thirsty for God. I am thirsty for the living God.
    When can I go and meet with him?
My tears have been my food
    day and night.
All day long people say to me,
    “Where is your God?”
When I remember what has happened,
    I tell God all my troubles.
I remember how I used to walk to the house of God.
    The Mighty One guarded my steps.
We shouted with joy and praised God
    as we went along with the joyful crowd.

My spirit, why are you so sad?
    Why are you so upset deep down inside me?
Put your hope in God.
    Once again I will have reason to praise him.
    He is my Savior and my God.

My spirit is very sad deep down inside me.
    So I will remember you here where the Jordan River begins.
I will remember you here on the Hermon mountains
    and on Mount Mizar.
You have sent wave upon wave of trouble over me.
    It roars down on me like a waterfall.
All your waves and breakers have rolled over me.

During the day the Lord sends his love to me.
    During the night I sing about him.
    I say a prayer to the God who gives me life.

I say to God my Rock,
    “Why have you forgotten me?
Why must I go around in sorrow?
    Why am I treated so badly by my enemies?”
10 My body suffers deadly pain
    as my enemies make fun of me.
All day long they say to me,
    “Where is your God?”

11 My spirit, why are you so sad?
    Why are you so upset deep down inside me?
Put your hope in God.
    Once again I will have reason to praise him.
    He is my Savior and my God.

Het Boek

Psalmen 42

1Een leerzaam gezang van de Korachieten voor de koordirigent.

Zoals een hert naar water snakt,
zo verlang ik naar U, God.
Mijn hele innerlijk verlangt naar de levende God,
wanneer zou ik voor Hem mogen verschijnen?
Dag en nacht huil ik, ik proef alleen maar tranen,
omdat men voortdurend aan mij vraagt waar mijn God is.
Eens ging ik aan het hoofd van een grote menigte
op weg naar het Huis van God.
Het was een feestvierende menigte.
Overal klonk gejuich en lofprijzing.
Daar zal ik aan terugdenken en mijzelf mee opbeuren.
Waarom ben ik toch zo onrustig en terneergeslagen?
Ik moet alles alleen van God verwachten.
Ik zal Hem zeker weer lofprijzen, mijn Bevrijder en mijn God!
Steeds opnieuw ben ik terneergeslagen.
Daarom dwing ik mijzelf aan U te denken
en aan het land bij de Jordaan en het Hermongebergte.
Zoals het water klinkt en het bruisen van de rivieren,
zo treffen mij uw beproevingen.
Overdag zal de goedheid en liefde van de Here bij mij zijn
en ʼs nachts zal ik tot Hem zingen,
bidden tot de God van mijn leven.
10 Ik zal God, mijn rots, vragen:
‘Waarom vergeet U mij?
Waarom moet ik terneergeslagen rondlopen,
onderdrukt door mijn tegenstanders?’
11 Mijn vijanden bespotten mij
en brengen mij de doodsteek toe
door de hele dag maar te zeggen:
‘Waar is uw God nu?’
12 Waarom ben ik toch zo onrustig en terneergeslagen?
Ik wil op God vertrouwen,
eens zal ik Hem zeker weer loven,
want Hij is mijn bevrijder en mijn God!