New International Reader's Version

Psalm 41

Psalm 41

For the director of music. A psalm of David.

Blessed are those who care about weak people.
    When they are in trouble, the Lord saves them.
The Lord guards them and keeps them alive.
    They are counted among those who are blessed in the land.
    The Lord won’t hand them over to the wishes of their enemies.
The Lord will take care of them when they are lying sick in bed.
    He will make them well again.

I said, “Lord, have mercy on me.
    Heal me, because I have sinned against you.”
My enemies are saying bad things about me.
    They say, “When will he die and his name be forgotten?”
When one of them comes to see me,
    he says things that aren’t true.
At the same time, he thinks up lies to tell against me.
    Then he goes out and spreads those lies around.

All my enemies whisper to each other about me.
    They want something terrible to happen to me.
They say, “He is sick and will die very soon.
    He will never get up from his bed again.”
Even my close friend, someone I trusted, has failed me.
    I even shared my bread with him.

10 But Lord, may you have mercy on me.
    Make me well, so I can pay them back.
11 Then I will know that you are pleased with me,
    because my enemies haven’t won the battle over me.
12 You will take good care of me because I’ve been honest.
    You will let me be with you forever.

13 Give praise to the Lord, the God of Israel,
    for ever and ever.
Amen and Amen.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 41

Psalmul 41

Pentru dirijor. Un psalm al lui David.

Ferice de cel ce îngrijeşte de sărac[a],
    căci Domnul îl va scăpa în ziua cea rea.
Domnul îl va păzi, îl va ţine în viaţă,
îl va binecuvânta în ţară
    şi nu-l va lăsa la bunul plac al duşmanilor lui.
Domnul îl va întări când va fi pe patul de suferinţă,
    iar patul în care suferea va fi strâns.

Cât despre mine, eu am zis: „Doamne, ai milă de mine!“
    Vindecă-mă, căci am păcătuit împotriva Ta!
Duşmanii mei vorbesc despre mine cu răutate, spunând:
    „Când va muri şi-i va pieri numele?“
Chiar dacă vine vreunul să mă vadă,
    grăieşte făţarnic[b], în timp ce inima lui adună duşmănie
        pe care o împrăştie când iese afară.
Potrivnicii mei şuşotesc cu toţii împotriva mea
    şi gândesc ce e mai rău pentru mine.
„O boală necruţătoare l-a atins!
    Nu se va mai scula din locul în care s-a culcat!“
Chiar şi prietenul apropiat în care m-am încrezut,
    cel ce mănâncă pâinea mea,
        şi-a ridicat călcâiul împotriva mea!

10 Tu însă, Doamne, ai milă de mine!
    Ridică-mă, ca să le dau răsplata cuvenită!
11 Voi şti că-Ţi găseşti plăcerea în mine
    prin aceea că duşmanul meu nu va triumfa asupra mea.
12 Cât despre mine, Tu mă sprijini în integritatea mea
    şi mă aşezi în prezenţa Ta pe vecie.

13 Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel,
    din veşnicie în veşnicie.
        Amin! Amin!

Notas al pie

  1. Psalmii 41:1 Sau: de cel fără ajutor; LXX adaugă: şi de cel sărman
  2. Psalmii 41:6 Sau: nimicuri