New International Reader's Version

Psalm 37

Psalm 37

A psalm of David.

Don’t be upset because of sinful people.
    Don’t be jealous of those who do wrong.
Like grass, they will soon dry up.
    Like green plants, they will soon die.

Trust in the Lord and do good.
    Then you will live in the land and enjoy its food.
Find your delight in the Lord.
    Then he will give you everything your heart really wants.

Commit your life to the Lord.
    Here is what he will do if you trust in him.
He will make the reward for your godly life shine like the dawn.
    He will make the proof of your honest life shine like the sun at noon.

Be still and wait patiently for the Lord to act.
    Don’t be upset when other people succeed.
    Don’t be upset when they carry out their evil plans.

Turn away from anger and don’t give in to wrath.
    Don’t be upset, because that only leads to evil.
Sinful people will be destroyed.
    But those who put their hope in the Lord will receive the land.

10 In a little while, there won’t be any more sinners.
    Even if you look for them, you won’t be able to find them.
11 But those who are free of pride will be given the land.
    They will enjoy peace and success.

12 Sinful people make plans to harm those who do what is right.
    They grind their teeth at them.
13 But the Lord laughs at those who do evil.
    He knows the day is coming when he will judge them.

14 Sinners pull out their swords.
    They bend their bows.
They want to kill poor and needy people.
    They plan to murder those who lead honest lives.
15 But they will be killed by their own swords.
    Their own bows will be broken.

16 Those who do what is right may have very little.
    But it’s better than the wealth of many sinners.
17 The power of those who are evil will be broken.
    But the Lord takes good care of those who do what is right.

18 Those who are without blame spend their days in the Lord’s care.
    What he has given them will last forever.
19 When trouble comes to them, they will have what they need.
    When there is little food in the land, they will still have plenty.

20 But sinful people will die.
    The Lord’s enemies may be like flowers in the field.
    But they will be swallowed up.
    They will disappear like smoke.

21 Sinful people borrow and don’t pay back.
    But those who are godly give freely to others.
22 The Lord will give the land to those he blesses.
    But he will destroy those he curses.

23 The Lord makes secure the footsteps
of the person who delights in him,
24 Even if that person trips, he won’t fall.
    The Lord’s hand takes good care of him.

25 I once was young, and now I’m old.
    But I’ve never seen godly people deserted.
    I’ve never seen their children begging for bread.
26 The godly are always giving and lending freely.
    Their children will be a blessing.

27 Turn away from evil and do good.
    Then you will live in the land forever.
28 The Lord loves those who are honest.
    He will not desert those who are faithful to him.

Those who do wrong will be completely destroyed.
    The children of sinners will die.
29 Those who do what is right will be given the land.
    They will live in it forever.

30 The mouths of those who do what is right speak words of wisdom.
    They say what is honest.
31 God’s law is in their hearts.
    Their feet do not slip.

32 Those who are evil hide and wait for godly people.
    They want to kill them.
33 But the Lord will not leave the godly in their power.
    He will not let them be found guilty when they are brought into court.

34 Put your hope in the Lord.
    Live as he wants you to.
He will honor you by giving you the land.
    When sinners are destroyed, you will see it.

35 I saw a mean and sinful person.
    He was doing well, like a green tree in its own land.
36 But he soon passed away and was gone.
    Even though I looked for him, I couldn’t find him.

37 Consider honest people who are without blame.
    People who seek peace will have a tomorrow.
38 But all sinners will be destroyed.
    Those who are evil won’t have a tomorrow.

39 The Lord saves those who do what is right.
    He is their place of safety when trouble comes.
40 The Lord helps them and saves them.
    He saves them from sinful people
    because they go to him for safety.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 37

Psalmul 37[a]

Al lui David

Nu te mânia din pricina celor răi
    şi nu-i invidia pe cei ce săvârşesc răul,
căci ei se usucă repede ca iarba
    şi se veştejesc precum verdeaţa!

Încrede-te în Domnul şi fă binele!
    Locuieşte în ţară şi veghează să umbli în credincioşie[b]!
Desfătarea ta să fie Domnul
    şi El va împlini cererile inimii tale!

Încredinţează-ţi calea în mâna Domnului,
    încrede-te în El, şi El va lucra.
El va face să răsară dreptatea ta ca zorii
    şi cauza ta dreaptă[c] – ca miezul zilei.

Taci înaintea Domnului şi nădăjduieşte în El,
    nu te mânia din pricina celui ce reuşeşte în umblarea lui,
        a celui ce-şi împlineşte planurile lui rele.

Renunţă la mânie, părăseşte furia!
    Nu te mânia, căci mânia duce numai la rău!
Fiindcă cei ce fac răul vor fi stârpiţi,
    dar numai cei ce nădăjduiesc în Domnul vor moşteni ţara!

10 Încă puţină vreme şi cel rău nu va mai fi;
    te vei uita la locul unde era şi nu va mai fi.
11 Cei blânzi însă vor moşteni ţara[d]
    şi se vor bucura de belşug de pace!

12 Cel rău unelteşte împotriva celui drept,
    scrâşneşte din dinţi împotriva lui.
13 Dar Stăpânul râde de el,
    căci ştie că-i soseşte şi lui ziua.

14 Cei răi îşi scot sabia,
    îşi încordează arcul,
ca să-l doboare pe cel sărman şi pe cel nevoiaş,
    să-i înjunghie pe cei ale căror căi sunt drepte.
15 Cu săbiile lor însă îşi vor străpunge propriile inimi,
    iar arcurile le vor fi zdrobite.

16 Mai bun este puţinul celui drept,
    decât belşugul multor răi,
17 căci braţele celor răi vor fi frânte,
    dar Domnul îi sprijină pe cei drepţi.

18 Domnul cunoaşte zilele celor integri.
    Moştenirea lor va fi pe vecie.
19 Ei nu sunt făcuţi de ruşine în vreme rea,
    iar în zile de foamete vor fi săturaţi.

20 Cei răi vor pieri însă,
    iar duşmanii Domnului vor fi
ca cele mai frumoase păşuni;
    vor trece, ca fumul vor trece.

21 Cel rău împrumută, dar nu mai dă înapoi;
    cel drept însă este milos şi înapoiază.
22 Cei ce sunt binecuvântaţi de El vor moşteni ţara,
    dar cei ce sunt blestemaţi de El vor fi stârpiţi.

23 Domnul întăreşte paşii omului,
    atunci când Îşi găseşte plăcere în calea lui.
24 Când acesta cade, nu este doborât de tot,
    căci Domnul îl sprijină cu mâna Sa.

25 Din tinereţea mea şi până la bătrâneţe
    nu am văzut vreun om drept părăsit,
        nici pe urmaşii lui cerşindu-şi pâinea.
26 El este milos în fiecare zi şi dă cu împrumut,
    iar urmaşii lui vor fi o binecuvântare[e].

27 Deci depărtează-te de rău şi fă binele!
    Atunci vei putea locui în ţară pentru totdeauna!
28 Domnului Îi place să facă dreptate
    şi nu-Şi părăseşte credincioşii!

Totdeauna ei sunt păziţi,
    dar urmaşii celor răi vor fi stârpiţi.
29 Cei drepţi vor moşteni ţara,
    o vor locui pe vecie.

30 Gura celui drept rosteşte cuvinte înţelepte,
    iar limba lui grăieşte cu dreptate.
31 El poartă în inimă Legea Dumnezeului său,
    şi astfel picioarele[f] nu-i alunecă.

32 Cel rău îl pândeşte pe cel drept,
    căutând să-l omoare,
33 însă Domnul nu-l dă pe mâna lui
    şi nu-l lasă să fie osândit la judecata lui.

34 Nădăjduieşte în Domnul
    şi păzeşte calea Lui,
iar El te va înălţa ca să stăpâneşti ţara
    şi vei vedea nimicirea celor răi!

35 L-am văzut pe cel rău în toată puterea lui,
    întinzându-se ca un copac bogat, bine sădit în ţara lui.
36 Dar când am trecut încă o dată pe acolo, nu mai era;[g]
    l-am căutat, dar nu l-am mai găsit.

37 Uită-te la cel cinstit, priveşte-l pe cel integru,
    căci omul paşnic are viitor!
38 Răzvrătiţii vor fi nimiciţi cu toţii;
    viitorul celor răi va fi retezat.

39 Izbăvirea celor drepţi vine de la Domnul,
    Care le este refugiu în vreme de necaz.
40 Domnul îi ajută şi îi scapă;
    îi scapă de cei răi şi îi eliberează,
        pentru că au căutat scăparea la El.

Notas al pie

  1. Psalmii 37:1 Psalmul este un poem în acrostih (fiecare strofă începe cu o literă a alfabetului ebraic, în ordinea literelor)
  2. Psalmii 37:3 Lit.: paşte credincioşia; sau: paşte în siguranţă (cu sensul de: bucură-te de siguranţă)
  3. Psalmii 37:6 Lit: judecata
  4. Psalmii 37:11 Lit.: pământul
  5. Psalmii 37:26 Sau: vor culege binecuvântare
  6. Psalmii 37:31 Lit.: paşii
  7. Psalmii 37:36 LXX, Siriacă, Ieronim; TM: Dar a trecut, nu mai este