New International Reader's Version

Psalm 36

Psalm 36

For the director of music. A psalm of David, the servant of the Lord.

I have a message from God in my heart.
    It is about the evil ways of anyone who sins.
    They don’t have any respect for God.
They praise themselves so much
    that they can’t see their sin or hate it.
Their mouths speak words that are evil and false.
    They do not act wisely or do what is good.
Even as they lie in bed they make evil plans.
    They commit themselves to a sinful way of life.
    They never say no to what is wrong.

Lord, your love is as high as the heavens.
    Your faithful love reaches up to the skies.
Your holiness is as great as the height of the highest mountains.
    You are as honest as the oceans are deep.
Lord, you keep people and animals safe.
    How priceless your faithful love is!
    People find safety in the shadow of your wings.
They eat well because there is more than enough in your house.
    You let them drink from your river that flows with good things.
You have the fountain of life.
    We are filled with light because you give us light.

10 Keep on loving those who know you.
    Keep on doing right to those whose hearts are honest.
11 Don’t let the feet of those who are proud step on me.
    Don’t let the hands of those who are evil drive me away.
12 See how those who do evil have fallen!
    They are thrown down and can’t get up.

Het Boek

Psalmen 36

1Van David, de dienaar van de Here, voor de koordirigent.

De zonde beïnvloedt de goddelozen,
ze hebben geen enkel ontzag voor God.
De goddeloze denkt heel wat van zichzelf,
totdat het zover is dat zijn zonden aan het licht komen.
Dan wordt hij een gehaat man.
Alles wat hij zegt, is slecht en bedrieglijk.
Verstandig en goed handelen is er niet bij.
Zelfs in bed bedenkt hij nog allerlei kwaad,
hij bevindt zich op de verkeerde weg
en stelt zich open voor alles wat slecht is.
Here, uw goedheid en liefde zijn zo groot,
uw trouw is oneindig, niet te meten.
Uw rechtsgevoel is als de bergen
die U Zelf hebt gemaakt.
Uw oordeel is als een grote overstroming.
U bevrijdt mensen zowel als dieren, Here.
Wat is het geweldig
om uw goedheid en liefde te mogen ervaren, Here!
Daarom komen talloze mensen bij U schuilen.
Zij genieten van al het goede dat U hun biedt
en U overspoelt hen met uw zegeningen.
10 Want U bent de bron van al het leven:
als wij in uw licht staan, zien wij de dingen duidelijk.
11 Laten uw volgelingen
voortdurend uw goedheid en liefde mogen ervaren
en laten de eerlijke mensen
mogen delen in uw rechtsgevoel.
12 Zorg toch dat
de hoogmoedige geen vat op mij krijgt
en de goddeloze mij niet opjaagt.
13 De mensen die slechte dingen doen, zijn gevallen,
zij zijn neergeslagen en kunnen nooit meer opstaan!