New International Reader's Version

Psalm 34

Psalm 34

A psalm of David when he was with Abimelek and pretended to be out of his mind. Abimelek drove him away, and David left.

I will thank the Lord at all times.
    My lips will always praise him.
I will find my glory in knowing the Lord.
    Let those who are hurting hear me and be joyful.
Join me in giving glory to the Lord.
    Let us honor him together.

I looked to the Lord, and he answered me.
    He saved me from everything I was afraid of.
Those who look to him have joyful faces.
    They are never covered with shame.
This poor man called out, and the Lord heard him.
    He saved him out of all his troubles.
The angel of the Lord stands guard
    around those who have respect for him.
    And he saves them.

Taste and see that the Lord is good.
    Blessed is the person who goes to him for safety.
You holy people of God, have respect for the Lord.
    Those who respect him have everything they need.
10 The lions may grow weak and hungry.
    But those who look to the Lord have every good thing they need.

11 My children, come. Listen to me.
    I will teach you to have respect for the Lord.
12 Do you love life
    and want to see many good days?
13 Then keep your tongues from speaking evil.
    Keep your lips from telling lies.
14 Turn away from evil, and do good.
    Look for peace, and go after it.

15 The Lord looks with favor on those who are godly.
    His ears are open to their cry.
16 But the Lord doesn’t look with favor on those who do evil.
    He removes all memory of them from the earth.

17 Godly people cry out, and the Lord hears them.
    He saves them from all their troubles.
18 The Lord is close to those whose hearts have been broken.
    He saves those whose spirits have been crushed.

19 The person who does what is right may have many troubles.
    But the Lord saves him from all of them.
20 The Lord watches over all his bones.
    Not one of them will be broken.

21 Sinners will be killed by their own evil.
    The enemies of godly people will be judged.
22 The Lord will save those who serve him.
    No one who goes to him for safety will be found guilty.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 34

Lovprisning och uppmaning till lovprisning för Herren, vittnesbörd om hans godhet, visdomsord

1Av David, när han hade spelat vansinnig inför Avimelek, som drev bort honom, och han gick därifrån.[a]

2Jag vill alltid prisa Herren,

ständigt ha en lovsång till honom på mina läppar.

3Med stolthet vill jag berätta omHerren,

låt de ödmjuka höra det och glädja sig.

4Lova Herren med mig,

låt oss tillsammans upphöja hans namn.

5Jag sökte Herren, och han svarade mig,

han befriade mig från all min fruktan.

6De som ser upp till honom strålar av glädje,

de behöver inte böja sina huvuden i skam.

7Denne arme man ropade till Herren

och han hörde honom,

han räddade honom ur all hans nöd.

8Herrens ängel håller vakt kring dem

som fruktar honom

och befriar dem.

9Smaka och se hur god Herren är!

Lycklig är den människa som tar sin tillflykt till honom!

10Frukta Herren, ni hans heliga,

för de som fruktar honom lider ingen brist.

11Lejon kan lida brist och gå hungriga,

men de som söker Herren behöver aldrig sakna något gott.

12Barn, kom och lyssna på mig,

så ska jag lära er att frukta Herren.

13Är du en människa som älskar livet

och vill se många goda dagar?

14Håll då din tunga borta från det onda

och dina läppar fria från lögnaktigt tal.

15Vänd dig bort från det onda,

gör det goda

och sök och sträva efter frid.

16Herrens ögon följer de rättfärdiga,

och hans öron hör deras rop.

17Herren vänder sig mot de onda,

han utplånar deras minne från jorden.

18Herren hör när de rättfärdiga ropar,

och han räddar dem ur all deras nöd.

19Herren är nära de förtvivlade,

och han räddar de förkrossade.

20Den rättfärdige får uppleva mycket ont,

men Herren befriar honom från allt.

21Han beskyddar alla hans ben,

inget av dem ska krossas.

22Ondskan ska döda den gudlöse,

och de som hatar den rättfärdige ska dömas.

23Herren räddar sina tjänares liv,

och ingen som tar sin tillflykt till honom ska dömas.

Notas al pie

  1. 34:1 Se 1 Sam 21:10-15. Där är David dock inför Akish från Gat och inte inför Avimelek; möjligen ska Avimelek här tolkas som någon form av kunglig titel.