New International Reader's Version

Psalm 34

Psalm 34

A psalm of David when he was with Abimelek and pretended to be out of his mind. Abimelek drove him away, and David left.

I will thank the Lord at all times.
    My lips will always praise him.
I will find my glory in knowing the Lord.
    Let those who are hurting hear me and be joyful.
Join me in giving glory to the Lord.
    Let us honor him together.

I looked to the Lord, and he answered me.
    He saved me from everything I was afraid of.
Those who look to him have joyful faces.
    They are never covered with shame.
This poor man called out, and the Lord heard him.
    He saved him out of all his troubles.
The angel of the Lord stands guard
    around those who have respect for him.
    And he saves them.

Taste and see that the Lord is good.
    Blessed is the person who goes to him for safety.
You holy people of God, have respect for the Lord.
    Those who respect him have everything they need.
10 The lions may grow weak and hungry.
    But those who look to the Lord have every good thing they need.

11 My children, come. Listen to me.
    I will teach you to have respect for the Lord.
12 Do you love life
    and want to see many good days?
13 Then keep your tongues from speaking evil.
    Keep your lips from telling lies.
14 Turn away from evil, and do good.
    Look for peace, and go after it.

15 The Lord looks with favor on those who are godly.
    His ears are open to their cry.
16 But the Lord doesn’t look with favor on those who do evil.
    He removes all memory of them from the earth.

17 Godly people cry out, and the Lord hears them.
    He saves them from all their troubles.
18 The Lord is close to those whose hearts have been broken.
    He saves those whose spirits have been crushed.

19 The person who does what is right may have many troubles.
    But the Lord saves him from all of them.
20 The Lord watches over all his bones.
    Not one of them will be broken.

21 Sinners will be killed by their own evil.
    The enemies of godly people will be judged.
22 The Lord will save those who serve him.
    No one who goes to him for safety will be found guilty.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 34

Psalmul 34[a]

Al lui David. Compus pe vremea când acesta s-a prefăcut a fi nebun înaintea lui Abimelek şi a plecat izgonit de acesta.

Îl voi lăuda pe Domnul în orice vreme,
    lauda Lui va fi întotdeauna în gura mea!
Sufletul meu se laudă în Domnul;
    să audă şi să se bucure cei smeriţi!
Măriţi pe Domnul împreună cu mine!
    Să înălţăm cu toţii Numele Lui!

L-am căutat pe Domnul, şi El mi-a răspuns;
    m-a izbăvit din toate temerile mele.
Cei care privesc spre El, se luminează,[b]
    iar feţele nu li se umplu de ruşine.[c]
Acest necăjit a strigat, iar Domnul l-a auzit
    şi l-a scăpat de toate necazurile lui.
Îngerul Domnului îşi[d] aşază tabăra
    împrejurul celor ce se tem de Domnul[e] şi-i salvează.

Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul!
    Ferice de omul care se încrede în El!
Temeţi-vă de Domnul, voi sfinţii Lui,
    căci cei ce se tem de El nu duc lipsă de nimic!
10 Puii de leu duc lipsă şi flămânzesc,
    dar cei ce se tem de Domnul nu duc lipsă de nici un bine.

11 Apropiaţi-vă, fiilor, ascultaţi-mă,
    şi vă voi învăţa frica de Domnul!
12 Cine este omul care doreşte viaţa
    şi vrea să vadă zile bune?
13 Acela să-şi păzească limba de rău
    şi buzele – de cuvinte înşelătoare!
14 Să renunţe la rău şi să facă binele!
    Să caute pacea şi s-o urmărească!

15 Căci ochii Domnului sunt peste cei drepţi,
    iar urechile Lui iau aminte la strigătul[f] lor.
16 Faţa Domnului însă este împotriva celor ce săvârşesc răul,
    ca să le şteargă amintirea de pe pământ.

17 Când cei drepţi strigă, Domnul îi aude
    şi-i izbăveşte din toate necazurile lor.
18 Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită
    şi-i izbăveşte pe cei cu duhul zdrobit.

19 De multe necazuri are parte cel drept,
    dar Domnul îl izbăveşte din toate.
20 El îi păzeşte toate oasele
    şi nici unul măcar nu îi va fi rupt.

21 Răul va aduce moartea celui nelegiuit,
    iar cei ce-l urăsc pe cel drept vor fi pedepsiţi.
22 Domnul îi răscumpără pe slujitorii Săi
    şi nici unul din cei ce-şi găsesc refugiul în El nu este pedepsit.

Notas al pie

  1. Psalmii 34:1 Psalmul este un poem în acrostih (fiecare verset începe cu o literă a alfabetului ebraic, în ordinea literelor)
  2. Psalmii 34:5 TM; câteva mss TM, LXX: Priviţi spre El şi radiaţi de bucurie
  3. Psalmii 34:5 TM; LXX, Siriacă: şi să nu vi se mai umple feţele de ruşine
  4. Psalmii 34:7 Sau: Îşi
  5. Psalmii 34:7 Lit.: el
  6. Psalmii 34:15 TM; LXX: rugăciunea