New International Reader's Version

Psalm 33

Psalm 33

You who are godly, sing with joy to the Lord.
    It is right for honest people to praise him.
With the harp, praise the Lord.
    With the lyre that has ten strings, make music to him.
Sing a new song to him.
    Play with skill, and shout with joy.

What the Lord says is right and true.
    He is faithful in everything he does.
The Lord loves what is right and fair.
    The earth is full of his faithful love.

The heavens were made when the Lord commanded it to happen.
    All the stars were created by the breath of his mouth.
He gathers together the waters of the sea.
    He puts the oceans in their places.
Let the whole earth have respect for the Lord.
    Let all the people in the world honor him.
He spoke, and the world came into being.
    He commanded, and it stood firm.
10 The Lord blocks the sinful plans of the nations.
    He keeps them from doing what they want to do.
11 But the plans of the Lord stand firm forever.
    What he wants to do will last for all time.

12 Blessed is the nation whose God is the Lord.
    Blessed are the people he chose to be his own.
13 From heaven the Lord looks down
    and sees everyone.
14 From his throne he watches
    all those who live on the earth.
15 He creates the hearts of all people.
    He is aware of everything they do.
16 A king isn’t saved just because his army is big.
    A soldier doesn’t escape just because he is very strong.
17 People can’t trust a horse to save them either.
    Though it is very strong, it can’t save them.
18 But the Lord looks with favor on those who respect him.
    He watches over those who put their hope in his faithful love.
19 He watches over them to save them from death.
    He wants to keep them alive when there is no food in the land.

20 We wait in hope for the Lord.
    He helps us. He is like a shield that keeps us safe.
21 Our hearts are full of joy because of him.
    We trust in him, because he is holy.
22 Lord, may your faithful love be with us.
    We put our hope in you.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 33

Psalmul 33

Voi, cei drepţi, bucuraţi-vă în Domnul,
    căci lauda se potriveşte celor integri!
Lăudaţi-L pe Domnul din liră,
    cântaţi-I din harfa cu zece corzi!
Cântaţi-I un cântec nou,
    sunaţi frumos din corzi şi strigaţi de bucurie!

Cuvântul Domnului este drept
    şi toate lucrările Lui mărturisesc despre credincioşia Sa.
El iubeşte dreptatea şi judecata;
    îndurarea Domnului umple pământul.
Cerurile au fost întocmite prin Cuvântul Domnului
    şi toată oştirea lor – prin suflarea gurii Sale.
El strânge apele mării într-o grămadă,
    pune adâncurile[a] în cămări.

Să se teamă de Domnul, toţi cei de pe pământ!
    Să le fie frică de El, tuturor locuitorilor lumii!
Căci El zice şi ce zice ia fiinţă!
    El porunceşte şi ce porunceşte rămâne în picioare!
10 Domnul împiedică hotărârile neamurilor
    şi zădărniceşte planurile popoarelor,
11 dar hotărârile Domnului rămân pe vecie,
    şi planurile inimii Sale dăinuiesc din generaţie în generaţie.

12 Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul,
    poporul pe care Şi l-a ales drept moştenire!
13 Domnul priveşte din ceruri,
    se uită la toţi fiii oamenilor.
14 Din lăcaşul Locuinţei Sale,
    El priveşte spre toţi locuitorii pământului.
15 El, Care a întocmit sufletul tuturor,
    ia aminte la toate faptele acestora.

16 Regele nu este izbăvit prin mărimea oştirii lui,
    nici războinicul nu este scăpat prin mărimea puterii sale.
17 Calul este o nădejde zadarnică pentru eliberare
    şi toată vlaga lui nu poate izbăvi.
18 Iată că ochiul Domnului veghează asupra celor ce se tem de El
    şi asupra celor ce nădăjduiesc în îndurarea Sa,
19 ca să le scape sufletul de la moarte
    şi să-i ţină în viaţă în mijlocul foametei.

20 Sufletele noastre tânjesc după Domnul!
    El este ajutorul şi scutul nostru,
21 căci în El se bucură inimile noastre,
    fiindcă ne încredem în Numele Lui cel sfânt!
22 Doamne, fie îndurarea Ta peste noi,
    pe măsura nădejdii noastre în Tine!

Notas al pie

  1. Psalmii 33:7 Cu referire la apele adânci