New International Reader's Version

Psalm 32

Psalm 32

A maskil of David.

Blessed is the person whose lawless acts are forgiven.
    Their sins have been taken away.
Blessed is the person whose sin the Lord never counts against them.
    That person doesn’t want to cheat anyone.

When I kept silent about my sin,
    my body became weak
    because I groaned all day long.
Day and night
    you punished me.
I became weaker and weaker
    as I do in the heat of summer.
Then I admitted my sin to you.
    I didn’t cover up the wrong I had done.
I said, “I will admit my lawless acts to the Lord.”
    And you forgave the guilt of my sin.

Let everyone who is faithful pray to you
    while they can still look to you.
When troubles come like a flood,
    they certainly won’t reach those who are faithful.
You are my hiding place.
    You will keep me safe from trouble.
You will surround me with songs sung by those who praise you
    because you save your people.

I will guide you and teach you the way you should go.
    I will give you good advice and watch over you with love.
Don’t be like a horse or a mule.
    They can’t understand anything.
They have to be controlled by bits and bridles.
    If they aren’t, they won’t come to you.
10 Sinful people have all kinds of trouble.
    But the Lord’s faithful love
    is all around those who trust in him.

11 Be glad because of what the Lord has done for you.
    Be joyful, you who do what is right!
    Sing, all you whose hearts are honest!

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 32

Pagtuad sang Sala kag Pagpangayo sang Patawad sa Dios

1Bulahan ang tawo nga ang iya mga paglapas ginpatawad,
nga ang iya mga sala wala na ginadumdom sang Dios.
Bulahan ang tawo nga ang iya mga sala indi na pag-isipon sang Ginoo kontra sa iya
kag wala sing sala nga natago sa iya tagipusuon.

Sang wala ko pa matuad ang akon mga sala, nagapalangluya ako,
daw sa nagakamudmod ang akon mga tul-an,
tungod sang akon pag-ugayong sa bilog nga adlaw.
Kay adlaw-gab-i ginasilutan mo ako;
nawad-an na ako sang kusog,
pareho nga nabulad ako sa init sa tingadlaw.
Dayon gintuad ko ang akon mga sala sa imo;
wala ko ini gintago.
Desidido ako sa pagtuad sang akon mga sala sa imo,
kag ginpatawad mo ako.

Gani ang tanan nga matutom dapat magpangamuyo sa imo sa tion sang kalisod,[a]
agod nga kon mag-abot ang kalisod nga daw sa baha, indi sila maano.
Ikaw ang akon palanaguan;
tipigan mo ako sa tion sang kalisod,
kag palibutan mo ako sang mga tawo nga nagahinugyaw sa kalipay
tungod sang imo pagluwas sa akon.

Nagsiling ka sa akon,
“Tudluan ko ikaw sang dalan nga dapat mo pagaagyan.
Laygayan ko ikaw samtang nagabantay ako sa imo.
Indi ka magpareho sa kabayo ukon mula nga wala sing pag-intiendi,
nga kinahanglan pa anay nga busalan kag rendahan agod magtuman.”
10 Madamo ang mga kalisod sang mga malaot,
pero ang nagasalig sa Ginoo higugmaon gid niya.
11 Gani kamo nga mga matarong,
magkalipay kamo sa Ginoo!
Kamo nga nagakabuhi sing husto,
maghinugyaw kamo sa kalipay!

Notas al pie

  1. 32:6 sa tion sang kalisod: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.