New International Reader's Version

Psalm 31

Psalm 31

For the director of music. A psalm of David.

Lord, I have come to you for safety.
    Don’t let me ever be put to shame.
    Save me, because you do what is right.
Pay attention to me.
    Come quickly to help me.
Be the rock I go to for safety.
    Be the strong fort that saves me.
You are my rock and my fort.
    Lead me and guide me for the honor of your name.
Keep me free from the trap that is set for me.
    You are my place of safety.
Into your hands I commit my very life.
    Lord, set me free. You are my faithful God.

I hate those who worship worthless statues of gods.
    But I trust in the Lord.
I will be glad and full of joy because you love me.
    You saw that I was hurting.
    You took note of my great pain.
You have not handed me over to the enemy.
    You have put me in a wide and safe place.

Lord, have mercy on me. I’m in deep trouble.
    I’m so sad I can hardly see.
    My whole body grows weak with sadness.
10 Pain has taken over my life.
    My years are spent in groaning.
I have no strength because I’m hurting so much.
    My body is getting weaker and weaker.
11 My neighbors make fun of me
    because I have so many enemies.
My closest friends are afraid of me.
    People who see me on the street run away from me.
12 No one remembers me. I might as well be dead.
    I have become like broken pottery.
13 I hear many people whispering,
    “There is terror all around him!”
Many have joined together against me.
    They plan to kill me.

14 But I trust in you, Lord.
    I say, “You are my God.”
15 My whole life is in your hands.
    Save me from the hands of my enemies.
    Save me from those who are chasing me.
16 May you look on me with favor.
    Save me because your love is faithful.
17 Lord, I have cried out to you.
    Don’t let me be put to shame.
But let sinners be put to shame.
    Let them lie silent in the place of the dead.
18 Their lips tell lies. Let them be silenced.
    They speak with pride against those who do right.
    They make fun of them.

19 You have stored up so many good things.
    You have stored them up for those who have respect for you.
You give those things while everyone watches.
    You give them to people who run to you for safety.
20 They are safe because you are with them.
    You hide them from the evil plans of their enemies.
In your house you keep them safe
    from those who bring charges against them.

21 Give praise to the Lord.
    He showed me his wonderful love
    when my enemies attacked the city I was in.
22 I was afraid and said,
    “I’ve been cut off from you!”
But you heard my cry for your favor.
    You heard me when I called out to you for help.

23 Love the Lord, all you who are faithful to him!
    The Lord keeps safe those who are faithful to him.
    But he completely pays back those who are proud.
24 Be strong, all you who put your hope in the Lord.
    Never give up.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 31

Psalmul 31

Pentru dirijor. Un psalm al lui David.

La Tine, Doamne, caut adăpost!
    Să nu rămân de ruşine vreodată!
        În dreptatea Ta, izbăveşte-mă!
Pleacă-Ţi urechea spre mine
    şi scapă-mă degrabă!
Fii pentru mine o stâncă de adăpost,
    o fortăreaţă trainică ca să pot fi izbăvit!
Tu eşti stânca şi fortăreaţa mea.
    Condu-mă şi călăuzeşte-mă, din pricina Numelui Tău!
Scapă-mă de laţul care mi-a fost întins,
    căci Tu eşti fortăreaţa mea!
În mâinile Tale îmi încredinţez duhul!
    Tu m-ai izbăvit, Doamne, Dumnezeu al adevărului!

Urăsc pe cei ce se alipesc de idoli deşerţi,
    dar Eu mă încred în Domnul!
Mă voi bucura şi mă voi veseli de îndurarea Ta,
    fiindcă mi-ai văzut necazul
        şi ai cunoscut nenorocirea sufletului meu.
Tu nu m-ai dat pe mâna duşmanului,
    ci mi-ai aşezat picioarele într-un loc larg.

Doamne, ai milă de mine, căci sunt în strâmtorare!
    De atâta întristare mi se topesc ochii,
        sufletul şi pântecele.
10 Îmi sfârşesc viaţa în durere
    şi anii în întristare.
    Puterea îmi este sleită din pricina vinii mele,
        iar oasele mi se topesc.
11 Din pricina tuturor potrivnicilor mei
    am ajuns să fiu făcut de ruşine;
am ajuns de groază pentru vecinii mei,
    o spaimă pentru cunoscuţii mei.
Cei ce mă văd pe uliţă
    fug de mine.
12 Sunt uitat de inimi ca şi cum aş fi mort;
    am ajuns ca un vas spart.
13 Aud şuşoteala multora – peste tot este numai teroare!
    Ei se sfătuiesc împotriva mea,
        plănuind să-mi ia viaţa.

14 Dar eu mă-ncred în Tine, Doamne,
    şi mărturisesc: „Tu eşti Dumnezeul meu!“
15 Destinul meu este în mâna Ta;
    izbăveşte-mă din mâna duşmanilor şi a prigonitorilor mei!
16 Fă să strălucească faţa Ta peste robul Tău,
    mântuieşte-mă în îndurarea Ta!
17 Nu lăsa să fiu dat de ruşine, Doamne,
    căci la Tine strig după ajutor,
ci fă să fie daţi de ruşine cei răi;
    să fie reduşi la tăcere în Locuinţa Morţilor!
18 Să fie amuţite buzele mincinoase,
    care vorbesc cu obrăznicie, cu mândrie şi dispreţ împotriva celui drept.

19 Cât de mare este bunătatea Ta,
    pe care ai păstrat-o pentru cei ce se tem de Tine,
pe care ai arătat-o celor ce se încred în Tine,
    sub privirea oamenilor!
20 Tu-i ascunzi la adăpostul feţei Tale
    de uneltirile oamenilor;
îi tăinuieşti în Coliba Ta
    de limbile gâlcevitoare.

21 Binecuvântat să fie Domnul,
    căci minunată I-a fost îndurarea faţă de mine
        când eram într-o cetate asediată!
22 M-am pripit când am zis:
    „Sunt izgonit dinaintea Ta!“
Într-adevăr, Tu ai ascultat glasul rugăminţilor mele,
    când am strigat către Tine.

23 Iubiţi-L pe Domnul, toţi sfinţii Lui,
    căci Domnul păzeşte pe cei credincioşi,
        dar celor ce se poartă cu mândrie le dă ce li se cuvine!
24 Fiţi tari şi încurajaţi-vă inimile,
    toţi cei ce nădăjduiţi în Domnul!