New International Reader's Version

Psalm 29

Psalm 29

A psalm of David.

Praise the Lord, you angels in heaven.
    Praise the Lord for his glory and strength.
Praise the Lord for the glory that belongs to him.
    Worship the Lord because of his beauty and holiness.

The voice of the Lord is heard over the waters.
    The God of glory thunders.
    The Lord thunders over the mighty waters.
The voice of the Lord is powerful.
    The voice of the Lord is majestic.
The voice of the Lord breaks the cedar trees.
    The Lord breaks the cedars of Lebanon into pieces.
He makes the mountains of Lebanon leap like a calf.
    He makes Mount Hermon jump like a young wild ox.
The voice of the Lord strikes
    with flashes of lightning.
The voice of the Lord shakes the desert.
    The Lord shakes the Desert of Kadesh.
The voice of the Lord twists the oak trees.
    It strips the forests bare.
    And in his temple everyone cries out, “Glory!”

10 The Lord on his throne rules over the flood.
    The Lord rules from his throne as King forever.
11 The Lord gives strength to his people.
    The Lord blesses his people with peace.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 29

Psalmul 29

Un psalm al lui David

Daţi Domnului, fii ai lui Dumnezeu[a],
    daţi Domnului slava şi puterea!
Daţi Domnului slava cuvenită Numelui Său!
    Închinaţi-vă Domnului cu podoabe sfinte[b]!

Glasul Domnului răsună deasupra apelor.
    Dumnezeul slavei face să bubuie tunetul;
        Domnul este deasupra apelor mari.
Glasul Domnului răsună cu putere,
    glasul Domnului răsună cu măreţie.
Glasul Domnului doboară cedrii;
    Domnul doboară cedrii Libanului.
El face Libanul să sară ca un viţel
    şi Sirionul[c] – ca un pui de bivol sălbatic.
Glasul Domnului despică cu scânteieri de foc.
    Glasul Domnului face să tremure pustia,
        Domnul face să tremure pustia Kadeş.
Glasul Domnului apleacă stejarii[d]
    şi despoaie pădurile;
        în Templul Său toţi strigă: „Slavă!“
10 În timpul potopului Domnul era pe tron;
    Domnul va trona ca împărat pe vecie.
11 Domnul dă tărie poporului Său.
    Domnul binecuvântează pe poporul Său cu pace.

Notas al pie

  1. Psalmii 29:1 Sau: făpturi cereşti; sau: îngeri
  2. Psalmii 29:2 Sau: în splendoarea sfinţeniei Sale; sfinţenie se poate referi la Domnul Însuşi, la Tabernacul sau la îmbrăcămintea preoţească (vezi Ps. 110:3)
  3. Psalmii 29:6 muntele Hermon
  4. Psalmii 29:9 Sau: provoacă caprelor de munte naşterea