New International Reader's Version

Psalm 28

Psalm 28

A psalm of David.

Lord, my Rock, I call out to you.
    Pay attention to me.
If you remain silent, I will die.
    I will be like those who go down into the grave.
Hear my cry for your favor
    when I call out to you for help.
Hear me when I lift up my hands in prayer
    toward your Most Holy Room.

Don’t drag me away with sinners.
    Don’t drag me away with those who do evil.
They speak in a friendly way to their neighbors.
    But their hearts are full of hate.
Pay them back for their evil actions.
    Pay them back for what their hands have done.
    Give them exactly what they should get.
They don’t care about the Lord’s mighty acts.
    They don’t care about what his hands have done.
So he will tear them down.
    He will never build them up again.

Give praise to the Lord.
    He has heard my cry for his favor.
The Lord gives me strength. He is like a shield that keeps me safe.
    My heart trusts in him, and he helps me.
My heart jumps for joy.
    With my song I praise him.

The Lord gives strength to his people.
    He guards and saves his anointed king.
Save your people. Bless those who belong to you.
    Be their shepherd. Take care of them forever.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 28

Psalmul 28

Al lui David

Doamne, către Tine strig!
    Stânca mea, nu rămâne surd la strigătul meu,
ca nu cumva, tăcând faţă de mine,
    să mă asemăn cu cei care se coboară în groapă!
Ascultă glasul rugilor mele,
    atunci când strig către Tine după ajutor,
atunci când îmi ridic mâinile
    spre Locul Tău Preasfânt!

Nu mă condamna împreună cu cei răi,
    împreună cu răufăcătorii,
cu cei ce vorbesc de pace semenului lor,
    dar în inima lor este numai răutate.
Răsplăteşte-le după faptele lor,
    după răutatea lucrărilor lor;
după faptele mâinilor lor să le răsplăteşti!
    Întoarce asupra lor răsplata cuvenită!
Pentru că ei nu iau aminte la lucrările Domnului
    şi la faptele mâinilor Lui,
El îi va dărâma
    şi nu îi va mai zidi la loc!

Binecuvântat să fie Domnul,
    căci El a ascultat glasul rugilor mele!
Domnul este tăria mea şi scutul meu!
    În El mi se încrede inima, şi sunt ajutat.
De aceea inima mea chiuie de bucurie
    şi-I aduc mulţumiri prin cântecele mele!

Domnul este tăria poporului Său!
    El este fortăreaţă izbăvitoare pentru unsul Său.
Mântuieşte-Ţi poporul!
    Binecuvântează-Ţi moştenirea!
        Păstoreşte-i şi sprijină-i pe vecie!