New International Reader's Version

Psalm 28

Psalm 28

A psalm of David.

Lord, my Rock, I call out to you.
    Pay attention to me.
If you remain silent, I will die.
    I will be like those who go down into the grave.
Hear my cry for your favor
    when I call out to you for help.
Hear me when I lift up my hands in prayer
    toward your Most Holy Room.

Don’t drag me away with sinners.
    Don’t drag me away with those who do evil.
They speak in a friendly way to their neighbors.
    But their hearts are full of hate.
Pay them back for their evil actions.
    Pay them back for what their hands have done.
    Give them exactly what they should get.
They don’t care about the Lord’s mighty acts.
    They don’t care about what his hands have done.
So he will tear them down.
    He will never build them up again.

Give praise to the Lord.
    He has heard my cry for his favor.
The Lord gives me strength. He is like a shield that keeps me safe.
    My heart trusts in him, and he helps me.
My heart jumps for joy.
    With my song I praise him.

The Lord gives strength to his people.
    He guards and saves his anointed king.
Save your people. Bless those who belong to you.
    Be their shepherd. Take care of them forever.

Het Boek

Psalmen 28

1Door David.

Ik roep naar U, Here, mijn rots.
Keer U niet zonder te spreken van mij af.
Want als U tegen mij blijft zwijgen,
zal ik sterven.
Luister toch naar mijn luide smeekbeden.
Ik hef mijn handen naar U omhoog in uw heiligdom.
Vernietig mij niet samen met de goddelozen
of met andere misdadigers.
Die spreken wel vriendelijk met anderen,
maar in hun hart haten zij hen.
Geef hun wat zij verdienen, loon naar werken.
Vergeld hun naar hun handelwijze.
De Here zal hen vernietigen
en niet meer herstellen,
omdat zij geen oog hebben voor wat Hij doet
en niets begrijpen van zijn werken.
Ik loof de Here,
want Hij heeft mijn luide smeekbeden gehoord.
De Here geeft mij zijn kracht,
Hij is het schild waarachter ik schuil.
Mijn hart heeft op Hem vertrouwd
en Hij heeft mij geholpen.
Mijn hart juicht en ik prijs Hem met mijn lied.
De Here geeft zijn volk kracht.
Hij is een beschermende vesting
voor hem die Hij heeft gezalfd.
Maak uw volk vrij en zegen wie van U zijn.
Zorg voor hen als een herder voor zijn schapen
en bescherm hen tot in eeuwigheid.