New International Reader's Version

Psalm 26

Psalm 26

A psalm of David.

Lord, when you hand down your sentence, let it be in my favor.
    I have lived without blame.
I have trusted in the Lord.
    I have never doubted him.
Lord, test me. Try me out.
    Look deep down into my heart and mind.
I have always remembered your love that never fails.
    I have always depended on the fact that you are faithful.
I don’t spend time with people who tell lies.
    I don’t keep company with pretenders.
I hate to be with a group of sinful people.
    I refuse to spend time with those who are evil.
I wash my hands to show that I’m not guilty.
    Lord, I come near your altar.
I shout my praise to you.
    I tell about all the wonderful things you have done.
Lord, I love the house where you live.
    I love the place where your glory is.

Don’t destroy me together with sinners.
    Don’t take away my life along with murderers.
10 Their hands are always planning to do evil.
    Their right hands are full of money that has bought their help.
11 But I live without blame.
    Save me from harm and treat me with kindness.

12 My feet stand on level ground.
    In the whole community I will praise the Lord.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 26

Psalmul 26

Al lui David

Doamne, dezvinovăţeşte-mă,
    căci umblu în integritate!
Mă încred în Domnul
    fără şovăire.
Cercetează-mă, Doamne, încearcă-mă,
    curăţeşte-mi adâncul fiinţei şi inima!
Îndurarea Ta este mereu înaintea ochilor mei
    şi umblu neîncetat în adevărul Tău.
Nu mă aşez laolaltă cu bărbaţii înşelători,
    şi nu mă întovărăşesc cu cei vicleni.
Urăsc adunarea răufăcătorilor
    şi nu mă aşez laolaltă cu cei răi.
Îmi spăl mâinile în nevinovăţie
    şi aşa înconjor altarul Tău, Doamne,
ca să fac să răsune mulţumirea
    şi să povestesc toate minunile Tale.
Doamne, eu iubesc Casa în care locuieşti
    şi locul unde sălăşluieşte slava Ta!

Nu-mi lua sufletul împreună cu cei păcătoşi,
    nici viaţa – împreună cu vărsătorii de sânge,
10 pe ale căror mâini este nelegiuire
    şi a căror dreaptă este plină de mită.
11 Cât despre mine, eu umblu în integritate!
    Izbăveşte-mă şi îndură-te de mine!
12 Piciorul meu stă pe loc drept.
    Voi binecuvânta pe Domnul în adunări!