New International Reader's Version

Psalm 26

Psalm 26

A psalm of David.

Lord, when you hand down your sentence, let it be in my favor.
    I have lived without blame.
I have trusted in the Lord.
    I have never doubted him.
Lord, test me. Try me out.
    Look deep down into my heart and mind.
I have always remembered your love that never fails.
    I have always depended on the fact that you are faithful.
I don’t spend time with people who tell lies.
    I don’t keep company with pretenders.
I hate to be with a group of sinful people.
    I refuse to spend time with those who are evil.
I wash my hands to show that I’m not guilty.
    Lord, I come near your altar.
I shout my praise to you.
    I tell about all the wonderful things you have done.
Lord, I love the house where you live.
    I love the place where your glory is.

Don’t destroy me together with sinners.
    Don’t take away my life along with murderers.
10 Their hands are always planning to do evil.
    Their right hands are full of money that has bought their help.
11 But I live without blame.
    Save me from harm and treat me with kindness.

12 My feet stand on level ground.
    In the whole community I will praise the Lord.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 26

Salimo la Davide.

1Weruzeni Inu Yehova
    pakuti ndakhala moyo wosalakwa.
Ndadalira Yehova
    popanda kugwedezeka.
Patseni mayeso, Inu Yehova ndipo ndiyeseni,
    santhulani mtima wanga ndi maganizo anga;
pakuti chikondi chanu chili pamaso panga nthawi zonse,
    ndipo ndimayenda mʼchoonadi chanu nthawi zonse.
Ine sindikhala pansi pamodzi ndi anthu achinyengo,
    kapena kufunsa nzeru kwa achiphamaso.
Ndimanyansidwa ndi msonkhano wa anthu ochita zoyipa
    ndipo ndimakana kukhala pansi pamodzi ndi oyipa.
Ndimasamba mʼmanja mwanga kuonetsa kusalakwa kwanga
    ndi kupita kukatumikira pa guwa lanu la nsembe, Inu Yehova,
kulengeza mofuwula za matamando anu
    ndi kuwuza onse za ntchito zanu zodabwitsa.
Ndimakonda Nyumba imene Inu Yehova mumakhalamo,
    malo amene ulemerero wanu umapezekako.

Musachotse moyo wanga pamodzi ndi ochimwa,
    moyo wanga pamodzi ndi anthu akupha anzawo,
10 amene mʼmanja mwawo muli ndondomeko zoyipa,
    dzanja lawo lamanja ladzaza ndi ziphuphu.
11 Koma ine ndimakhala moyo wosalakwa;
    mu msonkhano wa anthu anu ndidzatamanda Yehova.

12 Ndayima pa malo wopanda zovuta
    ndipo ndidzatamanda Yehova mu msonkhano waukulu.