New International Reader's Version

Psalm 25

Psalm 25

A psalm of David.

In you, Lord my God, I put my trust.
    I trust in you.
Don’t let me be put to shame.
    Don’t let my enemies win the battle over me.
Those who put their hope in you
    will never be put to shame.
But those who lie to other people for no reason
    will be put to shame.

Lord, show me your ways.
    Teach me how to follow you.
Guide me in your truth. Teach me.
    You are God my Savior.
    I put my hope in you all day long.
Lord, remember your great mercy and love.
    You have shown them to your people for a long time.
Don’t remember the sins I committed when I was young.
    Don’t remember how often I refused to obey you.
Remember me because you love me.
    Lord, you are good.

The Lord is honest and good.
    He teaches sinners to walk in his ways.
He shows those who aren’t proud how to do what is right.
    He teaches them his ways.
10 All the Lord’s ways are loving and faithful
    toward those who obey what his covenant commands.
11 Lord, be true to your name.
    Forgive my sin, even though it is great.
12 Who are the people who have respect for the Lord?
    God will teach them the ways they should choose.
13 Things will always go well for them.
    Their children will be given the land.
14 The Lord shares his plans with those who have respect for him.
    He makes his covenant known to them.
15 My eyes always look to the Lord.
    He alone can set my feet free from the trap.

16 Turn to me and help me.
    I am lonely and hurting.
17 Take away the troubles of my heart.
    Set me free from my great pain.
18 Look at how I’m hurting! See how much I suffer!
    Take away all my sins.
19 Look at how many enemies I have!
    See how terrible their hatred is for me!
20 Guard my life. Save me.
    Don’t let me be put to shame.
    I go to you for safety.
21 May my honest and good life keep me safe.
    Lord, I have put my hope in you.

22 God, set Israel free
    from all their troubles!

Swedish Contemporary Bible

Psalms 25

Psalm 25

En bön om nåd, ledning och förlåtelse

1Av David.

Till dig, Herre, sätter jag mitt hopp,[a]

2du min Gud, på dig förtröstar jag.

Låt mig inte komma på skam,

och låt inte mina fiender triumfera över mig.

3Ingen som hoppas på dig behöver någonsin skämmas.

Men de som utan orsak handlar svekfullt ska stå där med sin skam.

4Herre, visa mig dina vägar,

lär mig dina stigar!

5Led mig i din sanning och undervisa mig,

du min frälsnings Gud.

Jag hoppas på dig, alltid.

6Herre, tänk på din barmhärtighet

och nåd som du alltid har visat.

7Tänk inte på min ungdoms synder,

mina överträdelser,

utan kom ihåg mig i din nåd,

tänk på mig i din godhet, Herre.

8Herren är god och rättsinnig,

därför visar han syndarna vägen.

9Han vägleder de ödmjuka rätt,

han undervisar de ödmjuka om sin väg.

10Alla Herrens vägar är nåd och trofasthet

för dem som håller hans förbund och befallningar.

11Herre, för ditt namns skull,

förlåt min synd, för den är stor.

12Vem det än är som fruktar Herren,

honom låter Herren veta vilken väg han ska välja.

13Han får leva ett gott liv,

och hans barn ska ärva landet.

14Herren har förtroende för dem som fruktar honom,

och de får insyn i hans förbund.

15Jag ser alltid upp till Herren,

för han frigör min fot ur nätet.

16Vänd dig till mig, var nådig mot mig,

för jag är ensam och nertyngd.

17Min ångest blir allt värre.

Befria mig från min nöd!

18Se hur jag lider och vilket elände jag har!

Förlåt mig alla mina synder!

19Se hur många fiender jag har

och hur våldsamt de hatar mig!

20Bevara mitt liv och rädda mig!

Låt mig inte komma på skam,

för jag tar min tillflykt till dig.

21Låt oskuld och uppriktighet bevara mig,

för mitt hopp står till dig.

22O, Gud, befria Israel från all dess nöd!

Notas al pie

  1. 25:1 Ordagrant: lyfter jag min själ