New International Reader's Version

Psalm 25

Psalm 25

A psalm of David.

In you, Lord my God, I put my trust.
    I trust in you.
Don’t let me be put to shame.
    Don’t let my enemies win the battle over me.
Those who put their hope in you
    will never be put to shame.
But those who lie to other people for no reason
    will be put to shame.

Lord, show me your ways.
    Teach me how to follow you.
Guide me in your truth. Teach me.
    You are God my Savior.
    I put my hope in you all day long.
Lord, remember your great mercy and love.
    You have shown them to your people for a long time.
Don’t remember the sins I committed when I was young.
    Don’t remember how often I refused to obey you.
Remember me because you love me.
    Lord, you are good.

The Lord is honest and good.
    He teaches sinners to walk in his ways.
He shows those who aren’t proud how to do what is right.
    He teaches them his ways.
10 All the Lord’s ways are loving and faithful
    toward those who obey what his covenant commands.
11 Lord, be true to your name.
    Forgive my sin, even though it is great.
12 Who are the people who have respect for the Lord?
    God will teach them the ways they should choose.
13 Things will always go well for them.
    Their children will be given the land.
14 The Lord shares his plans with those who have respect for him.
    He makes his covenant known to them.
15 My eyes always look to the Lord.
    He alone can set my feet free from the trap.

16 Turn to me and help me.
    I am lonely and hurting.
17 Take away the troubles of my heart.
    Set me free from my great pain.
18 Look at how I’m hurting! See how much I suffer!
    Take away all my sins.
19 Look at how many enemies I have!
    See how terrible their hatred is for me!
20 Guard my life. Save me.
    Don’t let me be put to shame.
    I go to you for safety.
21 May my honest and good life keep me safe.
    Lord, I have put my hope in you.

22 God, set Israel free
    from all their troubles!

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 25

Pangamuyo para sa Proteksyon kag Pagtuytoy sang Dios

11-2 Ginoo nga akon Dios,
sa imo ako nagapangamuyo kag nagasalig.
Indi pagtuguti nga mahuy-an ako
ukon magkalipay ang akon mga kaaway sa akon pagkapierdi.
Ang nagasalig sa imo indi mahuy-an,
pero ang nagaluib sa imo nga wala man lang sing kabangdanan mahuy-an.

Ginoo, tudlui ako sang imo mga pamaagi.
Tudlui ako sa pagkabuhi nga suno sa imo kamatuoran,
kay ikaw ang Dios nga akon manluluwas.
Ikaw ang akon ginasaligan permi.
Dumduma, Ginoo, ang imo kaluoy kag gugma nga imo ginpakita halin pa gid sang una.
Indi na pagdumduma ang mga sala nga nahimo ko sang pamatan-on pa ako.
Suno sa imo gugma dumduma ako, Ginoo,
agod mapakita mo ang imo kaayo.

Maayo kag matarong ka, Ginoo,
gani ginatudluan mo ang mga makasasala sang imo pamaagi.
Ginatuytuyan mo ang mga mapainubuson sa paghimo sang husto.
Ginatudluan mo sila sang imo pamaagi.
10 Sa tanan mo nga ginahimo, ginapakita mo ang imo gugma kag katutom sa mga nagasunod sa ginapatuman sang imo kasuguan.
11 Bisan madamo ang akon mga sala, Ginoo, patawara ako,
agod mapadunggan ka.
12 Ang mga nagatahod sa imo, Ginoo, tudluan mo sang dalan nga dapat nila agyan.
13 Magakabuhi sila nga mainuswagon
kag ang ila mga kaliwat padayon nga magaestar sa duta[a] sang Israel.
14 Malapit ka, Ginoo, sa mga nagatahod sa imo
kag ginapadumdom mo sila sang imo kasugtanan.
15 Sa imo ako permi nagadangop,
kay ikaw ang nagaluwas sa akon sa katalagman.
16 Talupangda ako kag kaluoyi,
kay nagaisahanon ako kag ginapigos.
17 Nagdamo na gid ang akon mga kalisod;
hilwaya ako sa akon mga pagpalibog.
18 Talupangda ang akon mga pag-antos,
kag patawara ang tanan ko nga sala.
19 Tan-awa kon daw ano kadamo ang akon mga kaaway
kag kon daw ano ang ila pagdumot sa akon.
20 Tipigi ang akon kabuhi kag luwasa ako!
Indi ako pagpakahuy-i, kay sa imo ako nagapangayo sang proteksyon.
21 Matarong ang akon kabuhi[b] kag wala sing kasawayan,
gani protektari ako.
Kay nagasalig ako sa imo.
22 Luwasa, O Dios, ang mga Israelinhon sa tanan nila nga kalisod.

Notas al pie

  1. 25:13 padayon… sa duta: sa literal, magapanubli sang duta.
  2. 25:21 ang akon kabuhi: ukon, ikaw.