New International Reader's Version

Psalm 24

Psalm 24

A psalm of David.

The earth belongs to the Lord. And so does everything in it.
    The world belongs to him. And so do all those who live in it.
He set it firmly on the oceans.
    He made it secure on the waters.

Who can go up to the temple on the mountain of the Lord?
    Who can stand in his holy place?
Anyone who has clean hands and a pure heart.
    Anyone who does not trust in the statue of a god.
    Anyone who doesn’t use the name of that god when he makes a promise.
People like that will receive the Lord’s blessing.
    When God their Savior hands down his sentence, it will be in their favor.
The people who look to God are like that.
    God of Jacob, they look to you.

Open wide, you gates.
    Open up, you ancient doors.
    Then the King of glory will come in.
Who is the King of glory?
    The Lord, who is strong and mighty.
    The Lord, who is mighty in battle.
Open wide, you gates.
    Open wide, you ancient doors.
    Then the King of glory will come in.
10 Who is he, this King of glory?
    The Lord who rules over all.
    He is the King of glory.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 24

Salimo la Davide.

1Dziko lapansi ndi la Yehova ndi zonse zimene zili mʼmenemo,
    dziko ndi onse amene amakhala mʼmenemo;
pakuti Iye ndiye anayika maziko ake pa nyanja
    ndi kulikhazika pamwamba pa madzi.

Ndani angakwere phiri la Yehova?
    Ndani angathe kuyima pa malo ake opatulika?
Iye amene ali ndi mʼmanja moyera ndi mtima woyera,
    amene sapereka moyo wake kwa fano
    kapena kulumbira mwachinyengo.
Iyeyo adzalandira madalitso kwa Yehova
    ndipo Mulungu mpulumutsi wake adzagamula kuti alibe mlandu.
Umenewo ndiwo mʼbado wa amene amafunafuna Yehova;
    amene amafunafuna nkhope yanu, Inu Mulungu wa Yakobo.
            Sela

Tukulani mitu yanu inu zipata;
    tsekukani, inu zitseko zakalekalenu,
    kuti Mfumu yaulemerero ilowe.
Kodi Mfumu yaulemereroyo ndani?
    Yehova Wamphamvuzonse,
    Yehova ndiye wamphamvu pa nkhondo.
Tukulani mitu yanu, inu zipata;
    tsekukani, inu zitseko zakalekalenu,
    kuti Mfumu yaulemerero ilowe.
10 Kodi Mfumu yaulemereroyo ndani?
    Yehova Wamphamvuzonse,
    Iye ndiye Mfumu yaulemerero.
            Sela