New International Reader's Version

Psalm 2

Psalm 2

Why do the nations plan evil together?
    Why do they make useless plans?
The kings of the earth rise up against the Lord.
    The rulers of the earth join together against his anointed king.
“Let us break free from their chains,” they say.
    “Let us throw off their ropes.”

The God who sits on his throne in heaven laughs.
    The Lord makes fun of those rulers and their plans.
When he is angry, he warns them.
    When his anger blazes out, he terrifies them.
He says to them,
    “I have placed my king on my holy mountain of Zion.”

I will announce what the Lord has promised.

He said to me, “You are my son.
    Today I have become your father.
Ask me, and I will give the nations to you.
    All nations on earth will belong to you.
You will break them with an iron scepter.
    You will smash them to pieces like clay pots.”

10 Kings, be wise!
    Rulers of the earth, be warned!
11 Serve the Lord and have respect for him.
    Celebrate his rule with trembling.
12 Obey the son completely, or he will be angry.
    Your way of life will lead to your death.
His anger can blaze out at any moment.
    Blessed are all those who go to him for safety.

Het Boek

Psalmen 2

1Wat zijn de ongelovige volken toch dwaas
om tegen de Here op te staan!
Het is onbegrijpelijk dat deze mensen proberen
God te slim af te zijn!
De machthebbers van deze wereld
hebben hun hoofden bijeen gestoken
en de leiders
spannen samen tegen de Here en zijn gezalfde.
‘Kom op,’ zeggen zij,
‘laten wij onze boeien verbreken
en onszelf bevrijden uit deze slavernij van God.’
Maar God in de hemel lacht wanneer Hij hen hoort.
De Here bespot hun dwaze plannen.
Hij zal hen in zijn toorn aanspreken.
Zij zullen van angst voor Hem ineenkrimpen.
‘Dit is de Koning die Ik heb aangesteld,’
verklaart de Here dan,
‘en Ik heb Hem in Jeruzalem, mijn heilige stad,
een troon gegeven.’
De Uitverkorene van de Here antwoordt vervolgens:
‘Ik zal de eeuwige bedoeling van de Here bekendmaken,
want Hij heeft tegen Mij gezegd:
“Jij bent mijn Zoon,
Ik heb Je vandaag het leven gegeven.
Vraag Mij wat Je wilt
en Ik zal Je alle volken in bezit geven.
Heers over hen met een ijzeren vuist,
verbrijzel hen alsof het potten van aardewerk zijn.” ’
10 Wees daarom verstandig,
koningen en heersers van deze aarde,
en luister nu het nog kan!
11 Dien de Here met eerbied en ontzag,
verheug u in Hem met een bevend hart.
12 Val voor zijn Zoon op uw knieën.
Kus Hem,
want als binnenkort zijn toorn ontbrandt,
bent u verloren.
Zij die hun vertrouwen op Hem stellen,
zijn gelukkige en gezegende mensen!