New International Reader's Version

Psalm 19

Psalm 19

For the director of music. A psalm of David.

The heavens tell about the glory of God.
    The skies show that his hands created them.
Day after day they speak about it.
    Night after night they make it known.
But they don’t speak or use words.
    No sound is heard from them.
Yet their voice goes out into the whole earth.
    Their words go out from one end of the world to the other.

God has set up a tent in the heavens for the sun.
    The sun is like a groom leaving the room of his wedding night.
    The sun is like a great runner who takes delight in running a race.
It rises at one end of the heavens.
    Then it moves across to the other end.
    Everything enjoys its warmth.

The law of the Lord is perfect.
    It gives us new strength.
The laws of the Lord can be trusted.
    They make childish people wise.
The rules of the Lord are right.
    They give joy to our hearts.
The commands of the Lord shine brightly.
    They give light to our minds.
The law that brings respect for the Lord is pure.
    It lasts forever.
The commands the Lord gives are true.
    All of them are completely right.
10 They are more priceless than gold.
    They have greater value than huge amounts of pure gold.
They are sweeter than honey
    that is taken from the honeycomb.
11 Your servant is warned by them.
    When people obey them, they are greatly rewarded.

12 But who can know their own mistakes?
    Forgive my hidden faults.
13 Also keep me from the sins I want to commit.
    May they not be my master.
Then I will be without blame.
    I will not be guilty of any great sin against your law.

14 Lord, may these words of my mouth please you.
And may these thoughts of my heart please you also.
    You are my Rock and my Redeemer.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 19

Psalmul 19

Pentru dirijor. Un psalm al lui David.

Cerurile declară slava lui Dumnezeu
    şi bolta cerească istoriseşte despre lucrările mâinilor Lui.
O zi dă de ştire altei zile acest mesaj
    şi o noapte vesteşte această cunoaştere altei nopţi,
dar fără vorbe şi fără cuvinte,
    fără să li se audă glasul.[a]
Mesajul[b] lor străbate întreg pământul
    şi cuvintele lor ajung până la marginile lumii.
În ceruri, El a întins un cort soarelui.
    Acesta este asemenea unui mire care iese din odaia lui de nuntă,
        asemenea unui viteaz ce se bucură să alerge pe cale:
răsăritul lui este la un capăt al cerului
    şi roată-i este drumul până la celălalt capăt al lui.
        Nimic nu se poate ascunde de căldura lui!

Legea Domnului este desăvârşită;
    ea înviorează sufletul.
Mărturia Domnului este adevărată;
    ea înţelepţeşte pe cel neştiutor[c].
Orânduirile Domnului sunt drepte;
    ele îmi bucură inima.
Porunca Domnului este curată;
    ea dă lumină ochilor.
Frica de Domnul este curată;
    ea dăinuie veşnic.
Judecăţile Domnului sunt adevărate;
    ele se susţin una pe cealaltă.
10 Ele sunt mai preţioase decât aurul,
    decât mult aur curat,
sunt mai dulci decât mierea,
    decât picurul din faguri.
11 Chiar şi robul Tău este instruit din ele.
    Când le păzeşte, are o mare răsplată.

12 Cine îşi cunoaşte greşelile făcute din neştiinţă?
    Iartă-mi greşelile pe care nu le cunosc!
13 Păzeşte-l, de asemenea, pe robul Tău de păcatele cu bună ştiinţă[d],
    ca nu cumva aceasta să mă stăpânească!
Atunci voi fi integru,
    nevinovat de o mare nelegiuire.

14 Fie plăcute cuvintele gurii mele
    şi murmurul inimii mele înaintea Ta,
        Doamne, Stânca mea, Răscumpărătorul meu!

Notas al pie

  1. Psalmii 19:3 Sau: Nu este grai sau limbă / în care să nu li se audă glasul (vezi LXX)
  2. Psalmii 19:4 LXX, VUL, Siriacă; TM: funie
  3. Psalmii 19:7 Termenul ebraic se referă la o anumită naivitate sau lipsă de experienţă
  4. Psalmii 19:13 Lit.: de insolenţă (obrăznicie, aroganţă), însă cu sensul dat în text, datorită contextului